Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

BPI - barva

Politické uskupení Blok proti islamizaci programově navazuje na někdejší Blok proti islámu spojený s politickým aktivistou Martinem Konvičkou a na činnosti skupiny Islám v České republice nechceme. Těžiště jeho politiky vychází z uprchlické krize a negativního postoje k migrantům.
Blok se profiluje jako výrazně nacionalistické uskupení, požaduje zákonný zákaz islámu, referendum o setrvání v euroatlantických strukturách a zřízení jisté formy domobrany. Do voleb ho vede předsedkyně Jana Borkovcová, má i dílčí zkušenost se sněmovní politikou – jedničkou na moravskoslezské kandidátce je poslankyně Úsvitu Olga Havlová.

Stát má právo i povinnost střežit hranice před vetřelci a nájezdníky. Svobodný stát se svých občanů nebojí, nebere jim legálně držené zbraně 

Žádný občan nesmí být trosečníkem na opuštěném ostrově ve vlastní zemi. Dobudujeme kvalitní železniční, silniční i vodní tranzitní sítě 

Naše země musí stát na principech: Demokracie, Odpovědnosti, Morálka, Odvaha a Vlastenectví. Chceme vytvořit pro naše občany skutečný DOMOV 

Peníze z našich daní musí sloužit našim dětem a našim seniorům. Nevydáme ani korunu na nelegální migranty a pro osoby práce se štítící 

Vzdělaná, tělesně a duševně zdatná mladá generace je zárukou prosperity státu. Obnovíme kvalit. a náročné vzdělávání na všech stupních výuky 

ČR se musí vrátit mezi vyspělé průmyslové země. Odmítáme být montovnou Evropy a sloužit jako levná pracovní síla našich německých sousedů 

Odmítáme falšování historie, likvidaci tradičních symbolů a omezování svobody slova. Jsme hrdí na svoji kulturu a nenecháme ji zničit 

Udržíme silnou korunu, odmítáme euro. Nebudeme platit dluhy, které jsme nezpůsobili (Řecko), ani další nesmyslné projekty Evropské komise 

Suverenita a bezpečnost se musí stát základním cílem zahraniční politiky. Je nutné zachovat dobré vztahy se všemi velmocemi i našimi sousedy 

ČR nezvládá zemědělskou politiku. Politika založená na omezování chovu mléčného skotu, jejímž důsledkem je nedostatek másla, je toho důkazem. 

Významně zjednodušíme právní systém, který musí být jednoduchý a srozumitelný, teprve tehdy můžeme chtít, aby se lidé právem řídili 

Neustoupíme diktátu EU, nepřijmeme migrační kvóty, raději se vzdáme všech dotací. Jsou stejně jen pro vyvolené a vytvářejí korupční prostředí 

Prostředky na dostupnou péči musí být samozřejmostí. Pro naše občany kvalitní zdravotní péči, víčka pro běžence ať sbírají neziskovky 

Demokratický deficit se stále zvětšuje. Po vynuceném podpisu Lisabonské sml. je situace tragická. Začíná se podobat „normalizačnímu režimu“ Nejčtenější články