Živě

následuje

Studio ČT24

Podrobnosti

Cesta - barva

Hnutí bez jasného ukotvení na pravolevé politické škále vzniklo v lednu 2017 a deklaruje, že při svých volebních ambicích nevychází z konkrétní ideologie, ale „z obecných zákonů Univerza“. Důraz klade na společenský řád, tradiční rodinu a kulturu a ochranu přírody. Do voleb uskupení vede jeho předseda Jaroslav Kuchař, kandidují ve všech krajích s výjimkou Karlovarska. Zkušenost s dolní komorou Cesta odpovědné společnosti dosud nemá.

Posílení armády; alternativní koncepce kolektivní bezpečnosti; posílení záchranného systému, kritické infrastruktury státu a soběstačnosti 

Ekologizace dopravy; zlevnění dopravních staveb; maximální respekt k zájmům občanů při zachování účelnosti stavebního řízení 

Vytvoření bezpečného, svobodného a spravedlivého domova, ve kterém vládne sounáležitost a vzájemná úcta 

Podpora regionální ekonomiky; kvalitní pracovní příležitosti; důstojné mzdy; podpora živností; zapojení zaměstnanců do ekonomiky podniku 

Kvalitní celostní vzdělávání; změna způsobů financování; vrácení hodnoty učitelům; nižší administrativní zátěž; vyšší odpovědnost rodičů 

Místo zahraničních korporací podpora domácího podnikání; podpora regionální soběstačnosti a inovací s vysokou přidanou hodnotou 

Podpora národní kultury a děl našich velikánů; podpora kultury oslovující „srdce a hlavu“; prosazení apolitičnosti veřejnoprávních médií 

Jednoduché, srozumitelné, transparentní a nízké daně; vyrovnané rozpočty; omezení dotací; decentralizace daňových příjmů; lokální měny 

Významně vyšší důraz na aktivní zajištění bezpečnosti ČR; udržení míru v Evropě; surovinová bezpečnost; exportní příležitosti 

Neprodlené řešení stavu půdy; vrácení vody zpět do vlastnictví obcí a státu; zajištění rozumné míry soběstačnosti v základních potravinách 

Návrat k přirozenému právu; snížení počtu právních norem; masivní využití mediace; změna exekučního modelu; změna insolvenčního zákona 

Decentralizace: návrat účelného maxima pravomocí a odpovědnosti zpět do obcí a regionů; adekvátní změny v rozpočtovém určení daní  

Prosazujeme léčbu příčin, zainteresování lékařů a zdravotních pojišťoven na uzdravení a zdraví pacientů, odpovědnost člověka za své zdraví 

Politická moc podléhá moci ekonomické a přestává hájit zájmy občanů. Omezování občanských svobod a demokracie se děje nenápadně, postupně Nejčtenější články