Muslimové po celém světě slavili Svátek oběti. Letos se mnoho věřících ale nevydalo do Mekky z důvodů koronavirových opatření a oslavovali ve své domovině. V samotné Mecce byl počet věřících v hlavním chrámu limitován

Pouť do Mekky opět poznamenalo omezení počtu věřících

Svátek oběti v arabštině známý jako Eid al-Adha je jeden ze dvou nejvýznamnějších muslimských svátků. Jeho datum není pevně dáno a mění se každým rokem. Pro letošek to byl 20. červenec. Porážejí se obětní zvířata a jejich maso rozdává potřebným. V tento den rovněž vrcholila pouť do Mekky, kterou muslimové označují termínem Hadždž.  Pouť do Mekky se koná druhý rok s omezeným počtem věřících.