Evropský soud rozhodl opět ve prospěch Ryanairu. Odmítl další státní pomoc pro aerolinie Condor

Irská letecká společnost Ryanair vyhrála soudní spor kvůli státní pomoci německé charterové letecké společnosti Condor zasažené následky pandemie. Druhý nejvyšší unijní soud – takzvaný Tribunál, který je součástí Soudního dvora EU – anuloval povolení Evropské komise k udělení státní pomoci, a to pro nedostatek odůvodnění. Jedná se již o třetí vítězství firmy v boji proti miliardové státní pomoci, kterou obdrželi její konkurenti.

Podle rozhodnutí Tribunálu však Condor zatím nemusí podporu vracet kvůli koronavirové pandemii. Mělo by se to ale stát do doby, než Evropská komise vydá nové rozhodnutí. Ryanair rozhodnutí soudu přivítal.

„Podpora německé vlády pro společnost Condor v letech 2019 a 2020 byla v rozporu se základními zásadami práva EU a narušila trh v neprospěch spotřebitelů. Dnešní rozsudek je důležitým vítězstvím pro spotřebitele a hospodářskou soutěž,“ uvedl mluvčí Ryanairu. 

Unijní orgán podle soudců pro hospodářskou soutěž nedostatečně odůvodnil, proč do výpočtu škod způsobilých k náhradě prostřednictvím státní pomoci zahrnul i náklady spojené s prodloužením doby platební neschopnosti aerolinek. Podle Tribunálu je povinností EK, aby pečlivě prozkoumala souvislost mezi náklady způsobenými dobou platební neschopnosti a zrušením letů nebo změnou letových časů společnosti z důvodu cestovních omezení.

Komise loni pro Condor schválila státem garantovanou půjčku 550 milionů eur (14 miliard korun). Uvedla, že opatření je v souladu s unijními pravidly pro státní pomoc. Rozhodnutí je v mnoha ohledech podobné rozsudkům z května, kdy soud zrušil státní podpory pro nizozemské aerolinky KLM a portugalské TAP. Také v těchto případech však bylo uplatnění rozsudku zatím pozastaveno do doby, než EU přijme nová rozhodnutí.