Nejstarší potápěčky světa pociťují důsledky klimatických změn. Rychlé oteplování moře v oblasti jihokorejské provincie Čedžu má za následek snižování počtu mořských živočichů

Ženy moře nemají co lovit. Nejstarší potápěčky světa upozorňují na klimatické změny

Historie potápění v jihokorejské provincii Čedžu sahá až do pátého století našeho letopočtu. Hlavními aktéry lovu mořských živočichů „na jeden nádech“ jsou ve zdejší oblasti tradičně ženy. Potápěčky se ale v posledních letech potýkají s nejistotou. Průměrný věk těchto „žen moře“ neustále stoupá. Není výjimkou, že se lovu účastní i ženy nad osmdesát let. Naopak zájem mladé generace o tento způsob obživy rok od roku klesá. Ještě závažnějším problémem je ale skutečnost, že se jinak chladné moře ve zdejší lokalitě velmi rychle ohřívá a průměrná teplota téměř raketově stoupá. V důsledku této klimatické změny mizí ze zdejších vod řada druhů mořských plodů, na kterých jsou místní potápěčky finančně závislé.