Změny klimatu, hlad i obezita ohrožují zdraví dětí ve světě. A má být hůř, varuje WHO

Státy a země selhávají v ochraně zdraví dětí, jejich životního prostředí a jejich budoucnosti, uvedla ve zprávě pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) komise více než čtyřiceti odborníků. Na jedné straně jsou regiony, kde panuje hlad a podvýživa, na druhé zase obezita a cukrovka. Hrozbou pro budoucnost dětí jsou i sucho, nebo naopak katastrofální záplavy v důsledku klimatických změn. Podle zprávy mladí lidé po celém světě dospívají do budoucnosti, ve které budou jen obtížně vést zdravý a spokojený život.

Video Horizont ČT24
video

Horizont ČT24: Hlad na jedné straně, obezita na druhé, klimatické změny všude

„Zanecháváme jim zničený svět. Svět přírodních extrémů, cyklonů, nebo záplav, jak můžeme vidět i u nás v Anglii. V Americe a Africe panují sucha, lesní požáry, vlny veder, kvůli neúrodě se zhoršují všechny výživové ukazatele,“ přiblížil profesor udržitelného rozvoje z London Global University a spoluautor zprávy Anthony Costello.

Kromě katastrofické globální vize nabízí Světová zdravotnická organizace i data, která udávají tragickou bilanci – třetina dětských úmrtí má souvislost se stavem životního prostřední. 90 procent dětí dýchá znečištěný vzduch a pije zdravotně závadnou vodu. V chudých zemích trpí hladem asi třetina dětí, to má dopad nejen na jejich imunitu, ale zprostředkovaně třeba i na školní docházku.

„I přes zlepšení v oblasti zdraví dětí a dospívajících za posledních 20 let se pokrok zastavil a bude zvrácen,“ varovala bývalá premiérka Nového Zélandu a spolupředsedkyně komise, která zprávu vypracovala, Helen Clarková.

Zpráva mluví o hrozbách vyplývajících ze změny klimatu i komerčních tlaků. Zatímco nejchudší země musí udělat více pro podporu schopnosti svých dětí žít zdravý život, nadměrné emise uhlíku ohrožují budoucnost všech dětí. Pokud globální oteplování přesáhne čtyři stupně Celsia do roku 2100 v souladu se současnými projekcemi, vedlo by to k ničivým zdravotním důsledkům pro děti kvůli rostoucí hladině oceánů, teplotním výkyvům, šíření nemocí, jako je malárie a horečka dengue, a podvýživě.

Jezte a pijte nezdravě, tlačí stále více na děti reklama

Zpráva rovněž upozorňuje na zřetelnou hrozbu, kterou pro děti představuje škodlivý marketing. Důkazy nasvědčují tomu, že děti v některých zemích vidí v jednom roce až 30 tisíc reklam v televizi. „A realita by mohla být ještě horší: máme několik dokladů a čísel o obrovské expanzi reklamy na sociální média a algoritmů zaměřených na naše děti,“ dodal Costello.

Vystavení dětí komerčnímu marketingu nezdravých potravin a sladkých nápojů je spojeno s nákupem zdraví poškozujících potravin a rostoucí nadváhou a obezitou. Počet obézních dětí a dospívajících vzrostl z 11 milionů v roce 1975 na 124 milionů v roce 2016. To představuje 11násobný nárůst, se zvyšujícími se individuálními a společenskými náklady.

Potíže s nátlakovým marketingem se už týkají i zemí, které ještě nedávno nespadaly do oblasti zájmu obřích korporací. Dětský fond OSN si všímá, že na všech summitech světových státníků z poslední doby padaly sliby o ochraně mladistvých a regulaci nátlakové reklamy. Ani jedna ze zemí ale podle UNICEF zatím významnější kroky nepodnikla.