Kdyby šlo víc Britů na vysokou školu, žádný brexit by nebyl, uvádí studie

Referendum o EU by zřejmě dopadlo jinak, kdyby mělo více Britů vyšší vzdělání. Spojené království by tak nečekal odchod. V nové studii to tvrdí matematici z Leicesterské univerzity. Na webu o tom píše britský Independent.

Odborníci z Leicesterské univerzity tvrdí, že kdyby o pouhá tři procenta více lidí v Anglii a Walesu odešlo na univerzitu, Velká Británie by pravděpodobně Unii neopustila.

Vědci zkoumali data o referendu a statistiky z roku 2011, kdy se sčítalo obyvatelstvo. Zaměřili se na důvody, proč lidé hlasovali pro brexit, přičemž zjistili, že to, zda volič navštěvoval univerzitu nebo dosáhl jiného vyššího vzdělání, bylo klíčovým faktorem při rozhodování.

Vzdělání mělo větší váhu než věk, pohlaví, počet imigrantů v místě nebo předvolební průzkumy. Věk a pohlaví sice hrály důležitou roli, ale ne tak významnou jako vzdělání, zní závěr autorů studie, která byla publikována v recenzovaném časopise World Development. Experti použili regresní analýzu a logitový model.

Za nepodstatný faktor označili matematici místní úroveň příjmů. Zjistili ale, že nižší míra účasti v Anglii a Walesu – o pouhých sedm procent - by pravděpodobně opět změnila výsledek hlasování na setrvání.

Studie rovněž naznačuje, že oblasti v Anglii a Walesu s nižší mírou nezaměstnanosti měly tendenci  více volit odchod, zatímco oblasti ve Skotsku a Severním Irsku s vyšším podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí častěji podporovaly setrvání.

„Dále jsme zjistili, že oblasti s vysokým podílem dospělých britských mužů vykazují vyšší procento hlasů pro odchod. Vyšší podíl starších Britů přispěl k vyššímu procentnímu podílu hlasů pro brexit, ale sám o sobě k výsledku nevedl,“ sdělili experti.

O odchodu země z EU rozhodli Britové v červnu 2016 poměrem 52 ku 48 procentům hlasů. Rozluka s Unií by měla nastat na jaře 2019.