Trump a mileniálové? Vnímají ho jako politika minulosti, tvrdí Sachs

Je-li některá z částí americké společnosti většinově proti Donaldu Trumpovi a politice, kterou zosobňuje, pak jsou to převážně mladí lidé do 35 let.  „Generace takzvaných mileniálů vytvoří jádro odporu proti politice Trumpovy administrativy,“ předpovídá Jeffrey D. Sachs, profesor newyorské Kolumbijské univerzity. Podle jeho názoru neprobíhá štěpení uvnitř americké společnosti až tolik podle stranických linií, ale mnohem výraznější je právě mezi jednotlivými věkovými generacemi.  

Mladí lidé protestují proti Donaldu Trumpovi
Zdroj: Reuters Autor: Yuri Gripas

Statistické rozbory toho, jak v amerických prezidentských volbách hlasovaly jednotlivé věkové skupiny, dokazují, že u mileniálů se Donald Trump příliš velké oblibě netěší. Podle jednoho takového výzkumu, interpretujícího výsledky exit polls v 50 státech USA (bez distriktu Washington D.C.), by Trump získal jen 8 států (39 volitelů), kdežto Clintonové by připadlo zbylých 42 států (536 volitelů). To za předpokladu, že by se braly v potaz pouze hlasy mladých lidí ve věku od 18 do 34 let

„Mladí Američané jsou společensky liberálnější než starší generace. Jsou více liberálnější, než byli v době svého mládí 'baby boomers'. Rostoucí rasová, náboženská a sexuální pluralita pro ně není zásadním tématem. Mnohem více je znepokojuje například změna klimatu a s ní spojené hrozby,“ píše Sachs ve svém komentáři pro Project Syndicate. 

Jak uvádí výsledky průzkumu Pew Research Center, většina příslušníků generace Y nelpí na dogmatu, že za „pravého Američana“ by se měl pokládat jen ten, kdo sdílí národní tradice a zvyky. Podstatné je to pro 28 procent mileniálů. Naopak v případě obyvatel USA starších 50 let je to důležitá věc pro 55 procent lidí. Podobná čísla a obdobné demografické rozdíly shledal výzkum i v Kanadě, Austrálii, Japonsku a v zemích EU.

„Jedno téma za druhým, mladí voliči odmítnou Trumpa, protože v něm spatřují politika minulosti, nikoliv budoucnosti,“ tvrdí Sachs a směrem k mileniálům dodává: „Jejich čas brzy přijde, velmi pravděpodobně již s novým prezidentem, kterého podpoří ve volbách v roce 2020.“  

Mladí Britové většinově proti brexitu

Dramatický generační rozkol nastal i v červnovém britském referendu o setrvání či vystoupení z Evropské unie. Média v této souvislosti použila příměru v tom smyslu, že mileniálové byli poraženi „baby boomers“. Při hlasování totiž platilo, že čím starší věková skupina voličů, tím větší podpora pro brexit. Naopak nejmladší elektorát drtivou většinou (75 procenty) odmítnul odchod země z unijních struktur.

V lednovém šetření agentury Opinium, v němž měli oslovení Britové seřadit dle vlastních preferencí 22 priorit souvisejících s vládní agendou pro brexit, dali mladí lidé největší důraz na dostupnost pracovních příležitostí, ochranu lidských práv a dobře fungující veřejné služby. Naproti tomu otázku omezení počtu imigrantů mířících do země zařadili mezi nejméně významná témata (na 20. místo).

V rámci uvedeného dotazování, jehož zadavatelem byl think tank Common Vision, také 57 procent mileniálů ze Spojeného království uvedlo, že si nejsou jisti tím, že vyjednávaní kabinetu Theresy Mayové o brexitu bude ve prospěch jejich zájmů. O opaku je přesvědčeno 28 procent mladých Britů.