Visegrád vytvoří ve Varšavě krizové centrum pro migraci

Visegrádská čtyřka, tedy Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, vytvoří krizové středisko pro zvládání migrace. Má sloužit hlavně ke koordinaci a výměně informací. Oznámil to maďarský ministr vnitra Sándor Pintér po varšavské schůzce se svými středoevropskými kolegy. Středisko bude mít sídlo v Polsku, které nyní skupině V4 předsedá.

Uprchlíci
Zdroj: REUTERS Autor: Marko Djurica

Krizové středisko by podle polského ministra vnitra Mariusze Blaszczaka mělo koordinovat opatření členských států V4 při pomoci uprchlíkům v krizových oblastech. Poslouží také jako platforma pro sdílení informací o opatřeních jednotlivých států při zvládání migrační krize a pro koordinaci vynakládání prostředků na daná opatření.

„Usilujeme o to, aby naše společné stanovisko, nesouhlasící se systémem přerozdělování uprchlíků, akceptovali naši partneři z EU. Soudíme, že tento systém je prostě neefektivní,“ konstatoval Blaszczak.

Připomněl, že ze 160 tisíc uprchlíků, kteří měli být přerozděleni podle kvót, se dosud podařilo umístit v jiných členských státech jen něco přes šest tisícovek. „Je to systém, který láká další migrační vlny do Evropy, a tedy migrační krizi neřeší, ale zhoršuje,“ dodal Blaszczak.

Utěsnit vnější hranici EU a pomáhat v táborech v Libanonu a Jordánsku 

Podle názoru polského ministra vnitra klade V4 důraz především na utěsnění vnějších hranic EU. „Příkladem může být postoj našich přátel z Maďarska, kteří jako první utěsnili maďarské hranice, představující vnější hranici Unie, přičemž čelili útokům ze strany dalších partnerů. Bylo to ale (od Budapešti) naprosto oprávněné počínání, opírající se o unijní pravidla,“ poznamenal polský ministr vnitra.

Zároveň odkázal na společné prohlášení z této schůzky, jež se vyslovuje pro pomoc uprchlíkům „v místech, kde skutečně jsou uprchlíky, a tedy mimo EU – v táborech v Libanonu a Jordánsku“.

Varšavské schůzky se zúčastnily rovněž delegace Belgie, Bulharska, Chorvatska, Rakouska a Slovinska. Za Česko byl podle polských médií přítomen na rokování náměstek ministra vnitra Jiří Nováček.