Experiment ve Švédsku: Kratší pracovní doba, stejná práce i peníze

Někteří zaměstnavatelé ve Švédsku se rozhodli zkrátit denní pracovní dobu na šest hodin - do platů se to však nijak nepromítne. Zaměstnanci mají garantovanou mzdu, na kterou byli zvyklí za odpracovaných 8 hodin denně. Cílem je zefektivnit výkon zaměstnanců na pracovišti a zároveň přispět ke zkvalitnění jejich psychického i fyzického zdraví.

Nejvíce je v tomto kontextu skloňován pečovatelský dům pro seniory Svartedalens v Göteborgu. Od února zde celkem 82 zdravotním sestrám a ošetřovatelkám zkrátili pracovní dobu na šest hodin, plat však neklesl. „Mám nyní více energie pro práci a také pro rodinu," uvedla Lise-Lotte Petterssonová, 41letá sestra ve Svartedalens. Domnívá se, že díky zkrácené pracovní době může seniorům poskytnout mnohem vyšší standardní péči.

Model je zatím hodnocen pozitivně i vedením pečovatelského domu. Ovšem dle Bengta Lorentzona, tamního konzultanta experimentu, je na celkové zhodnocení ještě příliš brzy. Zatím byl totiž hlouběji zkoumán pouze fyzický stav sester, nikoli efektivnost jejich práce. Lorentzon uvedl, že chce získat důkazy, které by skutečně prokázaly funkčnost modelu.

Šestihodinová pracovní doba byla nově zavedena i na dalších pracovištích, a to jak státních, tak soukromých. Například v Univerzitní nemocnici Sahlgrenska, v některých odděleních nemocnice v Umea na severu, ve společnosti Filimundus či AB Background.

Nejedná se přitom o zcela nový experiment. Podobný model vyzkoušeli už v 90. letech například radní ze Stockholmu. Ti v letech 1996 až 1998 nařídili šestihodinovou pracovní dobu pro zaměstnance v centrech zaměřených na péči o děti, seniory nebo handicapované. Ovšem poté, co se k moci dostala pravicová vláda, byl tento model ukončen.

Důvodem byly vysoké náklady, jelikož se pro splnění stejného množství práce muselo platit více zaměstnanců. Sice se snížily náklady na podporu v nezaměstnanosti a byl snížen počet placených nemocenských, nicméně dle opozice nebylo prokázáno, že se tak dělo díky zkrácené pracovní době.

Stockholm
Zdroj: Wikipedia
Autor: Jürgen Howaldt

Současní radní projekt podporují. Nicméně je pravděpodobné, že při dalším střídání vlád skončí i tento pokus - zřejmě však nikoli plošně. Například v servisech automobilky Toyota v Göteborgu byla zkrácená pracovní doba zavedena již před více než 10 lety a je stále udržována. 

Pracuje se na dvě denní směny, od 6 do 12 a od 12 do 18 hodin. Dle generálního ředitele Martina Bancka je tento model výhodný pro všechny strany: pro zaměstnance, kteří jsou odpočatější a dělají méně chyb, i pro zákazníky, jejichž objednávky jsou zpracované rychleji. Podle Bancka zisk od té doby vzrostl o 25 procent.