Asiaté budou největší imigrantskou skupinou v USA, nahradí Hispánce

Za posledních padesát let se snížil počet Hispánců, kteří přicházejí do USA hledat lepší život. V budoucnosti dosud nejpočetnější skupinu imigrantů nahradí Asiaté. Zprávu, která představuje změny v imigraci, přinesli výzkumníci z Pew Research Center. Problematika se stává v souvislosti s prezidentskými volbami významným tématem veřejných diskusí kandidátů na nejvyšší úřad v zemi.

Obsáhlá zpráva nepolitického Pew Research Centra přichází půl století po přijetí zákona, který zrušil systém kvót favorizující imigranty z Evropy. Od roku 1965 imigrační politika podporuje především znovusjednocení rodin a bere v potaz potřeby amerického pracovního trhu. Díky tomu začali až polovinu imigrantů tvořit lidé z Latinské Ameriky, čtvrtinu pak Asiaté.

Každý pátý imigrant na světě žije ve Spojených státech, což z nich dělá zemi s největší přistěhovaleckou populací. Za poslední půlstoletí narostla americká populace ze 193 na 324 milionů. Noví imigranti a jejich potomci se na nárůstu podíleli z 55 procent. Podle výzkumu se počet obyvatel v následujících padesáti letech zvedne o dalších 117 milionů, z 88 procent díky budoucím imigrantům a jejich potomkům.

Čínská čtvrť v New Yorku
Zdroj: ČTK/AP

Čísla zahrnují nejen lidi, kteří do Spojených států přijíždějí legálně, ale také ty, kteří se do země dostali nezákonně. Pew Research Center odhaduje, že v USA nyní žije 11 milionů lidí, kteří jsou zde nelegálně. Většinu tvoří příchozí z Mexika.

Přestože Hispánci stále tvoří 47 procent imigrantů v USA, přistěhovalectví z Latinské Ameriky, hlavně z Mexika, v posledních letech klesá. Důvodem je nejen ekonomická krize v roce 2007, ale také ztížení přechodu hranic a úbytek mladých Mexičanů, kteří míří na sever. Za padesát let budou Hispánci tvořit pouze 31 procent imigrantů, o sedm procent je převýší Asiaté.

Podle Marka Lopeze, který dohlížel nad celým výzkumem, se počet asijských imigrantů za posledních deset let významně zvýšil. Zmínil čínské studenty nebo hi-tech specialisty z Indie pracující v Silicon Valley.

Americká veřejnost je v pohledu na imigranty nejednotná - 45 procent lidí má pocit, že díky imigrantům je společnost lepší, 37 procent si myslí opak. Polovina Američanů by ráda viděla, že imigrace klesá, a až osm lidí z deseti požaduje změnu politiky v této oblasti. Půlka respondentů si myslí, že imigranti negativně ovlivňují ekonomiku a kriminalitu, přínosem jsou naopak v oblasti jídla, hudby a umění obecně. Nejpozitivněji jsou vnímáni přistěhovalci z Asie a Evropy.