Přelomový objev NASA: Na Marsu podle vědců teče voda

Vědci se domnívají, že pruhy objevující se na povrchu Marsu vytvořila periodicky tekoucí voda. Na svazích jsou ložiska soli, vyplývá podle expertů z údajů získaných ze satelitu NASA. Voda může proudit v řídkém vzduchu na Marsu právě díky soli, která posunula bod vypařování i mrazu. Solné potůčky jsou dlouhé i stovky metrů a široké asi pět metrů. Zjištění zvyšuje pravděpodobnost, že by na rudé planetě mohl být život.

Udržet vodu v kapalném skupenství není na Marsu snadné, protože teploty se obvykle pohybují pod bodem mrazu a atmosférický tlak je tak nízký, že se kapalina začne rychle vařit. Vodu v kapalném stavu přitom vyžadují mikroby, které by mohly být na Marsu rovněž přítomny.

Pozorování v posledních patnácti letech zaměřené na koryta na povrchu rudé planety ukazují, že se tyto přírodní útvary v různých obdobích mění. 

video Animace: Měnící se pruhy na Marsu značí podle vědců tekoucí vodu

Vědci ale zřejmě záhadu rozluštili. Expertka Lujendra Ojhová z NASA nyní prezentovala, co agentura zjistila z údajů z amerického satelitu Mars Reconnaissance Orbiter.  Agentura má k dispozici nástroj nazvaný CRISM, který dokáže určit chemické složení materiálu.

Zdroj: REUTERS
Autor: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Odborníci se zaměřili na čtyři různá místa, kde se objevují tmavé pruhy v letních měsících. Podle nich se zde vyskytuje sůl, konkrétně chloristan hořečnatý, chlorečnan a chlorid, které mohou posunout bod mrazu vody o 80 stupňů a snížují rychlost vypařování desetkrát. 

Voda tak zůstává v kapalném stavu dost dlouho na to, aby mohla téct po stěnách hor a kráterů. Nejnovější poznatky shrnuli vědci v odborném časopise Nature Geoscience.

Vozítko Curiosity na Marsu

Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře

„Je to určitě zásadní informace, která může přinést velké důsledky – jednak pro to, že na Marsu je život. Dá se předpokládat, že pod povrchem existuje život v mikrobiálním stavu. A jednak pro případnou přípravu mise na Mars. Je to velká úspora – výprava by nemusela nést s sebou mnoho tun vody a kyslíku, protože by se to dalo na této planetě najít a využívat.“

Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře

Kde voda tvořící koryta vzniká, není podle vědců jasné. Zkoumané pruhy se objevují v oblasti rovníku, kde jsou uloženy zásoby vody ve formě ledu – předpokládá se ale, že se vyskytují ve značné hloubce. Jednou z možností je, že sůl na sebe váže vodu z atmosféry, není ale známo, zda je ve vzduchu dostatečná zásoba, aby vytvořila tok.

Mars se kdysi dávno podobal Zemi

„Mars není tou suchou, nehostinnou planetou, jak jsme si o ní v minulosti mysleli. Naše pozorovatelská zařízení (kolem Marsu) objevují také mnoho vlhkosti v atmosféře (této vzdálené planety),“ uvedl specialista NASA na výzkum planet Jim Green. Připomněl, že v dávné minulosti se Mars se svými jezery, řekami a oceánem podobal Zemi.

Video Horizont ČT24
video

Horizont: Na Marsu je tekoucí voda

Horizont: Na Marsu je tekoucí voda

NASA: na Marsu se objevuje voda