Klaus pro Die Welt: Vstřícnost vůči migrantům je medvědí službou pro Evropu

Němci věří v bezproblémovou integraci migrantů. Ale ještě se budou moc divit – a navíc způsobí Evropské unii vážné problémy, napsal v článku pro německý deník Die Welt český exprezident Václav Klaus, který se v souvislosti s mohutnou migrační vlnou obává o budoucnost evropské civilizace.

Václav Klaus
Zdroj: ČTK Autor: Kateřina Šulová

Téměř v celé Evropě, ale především v Německu se vede veřejná diskuse o masové přistěhovalecké vlně, která ovšem vychází z pojmu „uprchlík“, nikoliv z pojmu „migrant“, či lépe řečeno „ekonomicky motivovaný migrant“. Tato diskuse je neseriózní, zavádějící a kvůli své přehnané politické korektnosti dokonce přímo sebevražedná, konstatuje Klaus v článku.

Připomíná, že společenské vědy – v tomto případě dokonce ve vzácném souladu se zdravým lidským rozumem – nás učí, že pro bezproblémové a produktivní fungování a nutnou stabilitu každé společnosti je nezbytná její vnitřní soudržnost.

Hospodářské vědy v této souvislosti hovoří o „lidském a sociálním kapitálu“, bez něhož není zdravě fungující stát možný. „Dnešní debata o přistěhovalcích tato elementární fakta ignoruje,“ píše Klaus s tím, že ideologie zaslepené myšlenkou multikulturalismu v tom nespatřují problém.

„Domnívají se, že je možné společnosti v jednotlivých evropských státech bez problému ‚zaplnit‘ migranty. Nepřekvapuje proto, že si tito politici vůbec nekladou za cíl migrační vlnu zastavit. Výlučně se zabývají tím, jak se s ní vyrovnat – ať už penězi, otevřenou náručí, ubytováním a zvláště příslibem nového, lepšího života.“

Stejně jako v nedávném rozhovoru pro časopis Týden Klaus konstatuje, že smyslem takové politiky je narušit integritu Evropy a na jejích troskách vybudovat „Evropu novou“ – samozřejmě bez těch, kdo jsou s její stávající podobou spokojeni; vytvořit nového evropského člověka, „který není bytostně svázán staletou minulostí se svými domovskými entitami, národy, státy, zeměmi“. Migranti mají sloužit jako tmelící prvek nového evropského národa, odvolává se Klaus na názor svého kolegy a bývalého hradního kancléře Jiřího Weigla.

„Základní vzorec chování si každý člověk, jak známo, osvojuje v mládí, nejvýznamněji jej většinou formuje rodina.  Je proto také možné, že zastánci masového přistěhovalectví věří na moc převýchovy, manipulace a indoktrinace, že sní o stvoření nového člověka, který bude podle jejich představ formován zcela v duchu tradice geniální knihy Konec civilizace Aldouse Huxleyho,“ napsal Klaus s odkazem na antiutopický román z roku 1932, v němž je geneticky a psychologicky předem určeno postavení každého jedince.

Integrační proces potrvá v lepším případě několik generací

Představu mnoha evropských, a především německých politiků, že po krátkodobě negativních důsledcích bude mít z dlouhodobého hlediska migrace pozitivní dopad, označuje Klaus za naivní.

Klausův komentář pro deník Die Welt
Zdroj: ČT24

„Úsudek těchto politiků v čele s panem Gauckem a paní Merkelovou, že se z migrantů stanou motivované, inteligentní, vzdělané a okamžitě použitelné pracovní síly, které mohou nahradit stárnoucí německé zaměstnance, je přímo směšný. Je v ostrém rozporu se všemi zkušenostmi, které Německo dosud se svými přistěhovalci a ‚gastarbeitery‘ udělalo,“ napsal exprezident.

Většina dnešních migrantů podle něj bude muset projít pomalým přizpůsobovacím procesem, který potrvá několik generací. Hrozí navíc nebezpečí, že druhá generace přistěhovalců integraci do evropské společnosti odmítne, stejně jako veškeré západní hodnoty. Pokud takové tendence převládnou, bude se proces „kulturního přizpůsobení“ odehrávat s opačným znaménkem.

Je prý také potřeba se zamyslet nad tím, proč k migrační vlně dochází právě nyní. „Co se stalo tak převratného, že čtyřicet procent migrantů, kteří přišli minulý víkend do Bavorska, pochází z Kosova, kde se už patnáct let neválčí? A proč dalších čtyřicet procent přichází z Afghánistánu, kde ozbrojené konflikty v té či oné formě trvají celá destiletí?“ ptá se Klaus.

A nabízí i odpověď: „Obdrželi – jednou explicitně, jindy implicitně – vzkaz, že se nyní mohou přistěhovat do Evropy. Posílení svou – jistě oprávněnou – frustrací kvůli domácím poměrům (…) se vydávají do Evropy, většinou do Německa. (…) Jdou za příslibem nezodpovědných evropských politiků, že budou smět žít v Evropě. (…) Neuvědomují si přitom rizika a hrozby, které na ně – stejně jako na jejich děti a rodinné příslušníky – na cestě čekají, což smutným způsobem dokazují stovky mrtvých ve Středozemním moři.“ 

Klaus kritizuje politiky jako Angelu Merkelovou a Joachima Gaucka, kteří se zřejmě domnívají, že jejich pozvání je humanitárním gestem. „Ne, není. Naopak. Je medvědí službou pro Evropu. Mám velké obavy o budoucnost evropské civilizace. O nic menšího tady nejde,“ uzavírá exprezident.