František pokračuje v tažení proti změnám klimatu, své vize představil ministrům

Papež František přijal ministry životního prostředí Evropské unie. Hlavním tématem schůzky, na které Česko zastupoval Richard Brabec, byly změny klimatu a nadcházející konference v Paříži, kde má být podepsána klimatická dohoda.

František ve Vatikánu přijal evropské ministry životního prostředí
Zdroj: Reuters/Osservatore Romano Autor: undefined

Ekologie je jedním z výrazných programových bodů Františkova pontifikátu. V červnu zveřejnil encykliku Laudato si, ve které se obrátil na všechny lidi světa (nejen na věřící) a vybídl je ke změně přístupu k přírodě a zodpovědnosti za životní prostředí.

Hlavním původcem změn klimatu je podle Františka člověk, zodpovědnost za změnu přístupu k životnímu prostředí musí ležet na ekonomických velmocech. Dosavadní neúspěšné pokusy o uzavření klimatických dohod jsou důsledkem podřízenosti politiky financím, píše František v encyklice.

Právě o jejích stěžejních bodech se vedla i zhruba hodinová debata s ministry. Brabec je s papežem zajedno v tlaku na to, aby prosincová konference v Paříži dospěla k jasnému výsledku a pokroku. „Bude to obrovská výzva, ale k dohodě je zatím podle mých informací daleko. Svět má tuto výzvu před sebou a má už relativně málo času na to, aby se postavil k tomu, co nás čeká,“ říká český ministr.

„Mám trochu odlišný názor na obchodování s emisními povolenkami. Nemyslím, že to je samospasitelná věc, přesto se domnívám, že přinesla určitý efekt," uvedl po setkání ministr Brabec. František v nich vidí zejména prostor pro korupci a vykořisťování chudých států. Vyzývá proto k snižování množství skleníkových plynů, čímž se trefuje hlavně do Spojených států a Číny, jejichž výroby nejvíce znečišťují životní prostředí a které se dosud zdráhaly to zásadně změnit.

Video Studio ČT24
video

František přijal ministry životního prostředí

Zveřejnění Františkovy encykliky vzbudilo celosvětový ohlas. Papežova slova přivítal generální tajemník OSN Pan Ki-mun i americký prezident Barack Obama, pro nějž je boj s klimatickými změnami jednou z priorit druhého funkčního období. Obama se mimo jiné snaží zajistit, aby své závazky ohledně omezování skleníkových plynů před konferencí v Paříži vyslovily i další státy.

Spojené státy se zavázaly, že množství vypouštěných skleníkových plynů sníží do roku 2025 v porovnání s rokem 2005 nejméně o 26 procent. Evropská unie plánuje vystoupit se závazkem snížení emisí oxidu uhličitého o 40 procent ve srovnání s rokem 1990. Cílem mezinárodního společenství je zajistit, aby se průměrná teplota ve světě nezvýšila oproti preindustriální době o více než dva stupně Celsia.