Papež zjednodušil a urychlil postup pro anulování manželství

Papež František radikálně zjednodušil a urychlil církevní postup při prohlašování neplatnosti manželství. Reforma mění kanonické právo platné tři staletí. Zrychlený postup bude v režii biskupů a mohl by trvat pouhých 45 dní. Biskupové by podle papeže měli rovněž více pomáhat rozvedeným párům.

Podle médií papež nejnovějším krokem opět ukázal, že touží po tom, aby byla církev mnohem milosrdnější ke katolíkům, kteří se ocitli v potížích. František potvrdil tradiční pravidlo nerozlučitelnosti manželství, zároveň ale zefektivnil možnost anulování sňatku. Tento proces byl doposud podle mnohých těžkopádný, zdlouhavý a drahý. Tam, kde to bude možné, měl by být celý proces zadarmo.

Asi největší reformou je nový tzv. zrychlený postup, prováděný biskupy, který bude možné použít v případě, kdy o anulování sňatku požádají oba manželé, nebo v případě, kdy žádný z nich nebude proti. Takový proces by měl být dokončen do 45 dní. Další reformou je odstranění takzvaného automatického odvolání, které následuje po prvním vyneseném rozhodnutí. Odvolat se bude i nadále možné, už ale nepůjde o automatický úkon, což je zjednodušení, které například v USA používají již mnoho let.

Současná pravidla platila od 18. století

Katolická církev rozvody neuznává, ale její soudy rozhodují v případech, kdy některý z církevně oddaných manželů žádá o prohlášení manželství za neplatné od samého počátku. Důvodem pro anulování je buď to, že nebyla dodržena církevní forma uzavření manželství, nebo může manželství trpět závažnou vadou, o níž se před jeho uzavřením nevědělo, například nezpůsobilostí jednoho z manželů mít děti a podobně.

Většinou se manželství anulují na úrovni místních biskupství, každé rozhodnutí ale dosud automaticky musel přezkoumat další soud.

Video Studio ČT24
video

Církev mění pravidla pro rušení manželství

Církev reaguje na stížnosti mnohých katolíků, kteří považují stávající postupy za zastaralé. Dosud platné kanonické právo zavedl v 18. století papež Benedikt XIV. Tři sta let stará pravidla prochází revizí už několik desetiletí; reformu odstartoval Františkův předchůdce Benedikt XVI.

Konzervativní představitelé církve se proti změnám pravidel bouří, František dal ale jasně najevo, že považuje za naprosto nezbytné, aby se církev přizpůsobila dnešní realitě.