Smiřme se jako Francouzi s Němci, nabízí Bělehradu Tirana

V Tiraně došlo k historickému setkání balkánských rivalů. Srbský premiér Aleksandar Vučić navštívil svého albánského protějška Ediho Ramu a společně se shodili na tom, že chtějí zlepšit dosavadní křehké vztahy mezi oběma zeměmi. Příkladem je jim francouzsko-německý smír po druhé světové válce.

„Mezi Tiranou a Bělehradem byla doba ledová, ale dnešní návštěva je známkou vůle těchto dvou zemí jít dál, i když jsme stále ještě daleko od dohody o všem,“ prohlásil albánský premiér Rama a vyslovil přitom přání, aby Tirana s Bělehradem následovaly příklad Paříže a Berlína, jejichž soupeření v minulých stoletích vehnalo kontinent do několika válek. „Povinností naší vlády je dívat se do budoucnosti. Podáváme Albánii přátelskou ruku. Jsme na dobré cestě a musíme po ní pokračovat,“ dodal srbský premiér Vučić.

K urovnání vztahů tlačí Tiranu a Bělehrad jejich přání vstoupit do Evropské unie, která od nich ovšem žádá zajištění klidu v oblasti. Normalizaci vztahů, jež je klíčová pro stabilitu regionu, by potom mohla zajistit právě albánská cesta srbského premiéra. Vučić jí oplácí návštěvu, kterou loni v listopadu v Srbsku vykonal Rama. Šlo rovněž o historickou událost, neboť to byla první cesta čelného albánského činitele do Bělehradu po 68 letech.

Střet nad Prištinou

Soužití obou balkánských národů je zatížené dávnou rivalitou, která se v poslední době soustřeďuje hlavně kolem Kosova a stále živé touhy albánských nacionalistů po „Velké Albánii“. Ta by vznikla spojením s kosovskými a makedonskými Albánci. Kosovo přitom bylo až do roku 2008 součástí Srbska, kdy jednostranně vyhlásilo samostatnost. Albánský premiér k proklamovanému odhodlání zlepšit bilaterální vztahy potom příliš nepřispěl, když při loňské návštěvě Bělehradu nabádal srbskou vládu k uznání Kosova. Letos v dubnu navíc prohlásil, že spojení Albánie a Kosova je nevyhnutelné.

Zcela opačné postoje svých vlád ke Kosovu potvrdili oba státníci i dnes, nicméně ujišťovali, že jsou pevně rozhodnuti pokusit se, jak jen to bude možné, tuto překážku překonat. Srbský premiér je přesvědčen, že ke sbližování obou zemí by měla přispět intenzivnější ekonomická spolupráce; přál by si co nejvíc srbských investic v Albánii. Proto jsou podle médií v popředí Vučičových rozhovorů v Tiraně zejména infrastrukturní projekty, jako je výstavba dálnice z jihosrbského města Niš do Tirany přes Kosovo, na níž chtějí obě strany získat dotace z EU.

Vučičův příjezd do Tirany provázela rozsáhlá bezpečnostní opatření: řada ulic byla uzavřena a k zajištění klidu a pořádku úřady nasadily kolem 1300 policistů. Ve čtvrtek se pak v Tiraně zúčastní regionálního ekonomického fóra, na které přijedou šéfové vlád dalších balkánských zemí, včetně kosovského premiéra Isy Mustafy.