Ústavní soud v Německu se zastal tří učitelek-muslimek

Berlín – Učitelkám není možné zakázat nošení muslimských šátků, rozhodl německý ústavní soud s tím, že by šlo o omezení svobody vyznání. Reagoval tak na spor tří učitelek se spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko. Ta nedávno přijala zákon, který ve školách zakazuje „náboženské projevy“.

Vedení spolkové země tvrdilo, že díky normě nebude narušena náboženská neutralita vyučování a zamezí se vznikajícímu napětí. Zákon ale zároveň připouštěl výjimky pro „znázornění křesťanských a západních hodnot a tradic“, což v praxi legalizovalo u vyučujících nošení křížků a židovských jarmulek. 

Podle dnešního rozhodnutí ústavního soudu však není možné plošně zakázat muslimské šátky jen kvůli abstraktním obavám z možného vzniku napětí. Spolkové země sice v jednotlivých případech nošení šátku mohou zakázat, musí ale být prokazatelné, že konkrétní učitel svým chováním ohrožuje náboženskou neutralitu vyučování. 

Soud zároveň uvedl, že není možné upřednostňovat některé vyznání, jako to dělala výjimka pro vyjádření křesťanské a židovské víry ve školském zákonu Severního Porýní-Vestfálska. 

Druhy muslimského zahalování

Zdroj: ČT24

Ústavní soud svým dnešním rozhodnutím pozměnil výklad svého rozsudku v podobné záležitosti z roku 2003. Tehdy soudci rozhodli, že muslimské učitelky mohou nosit při vyučování šátky, pokud to není zakázáno zákonem. Několik spolkových zemí v reakci na tento výrok zavedlo zákony, které šátky ve školách zakazovaly. Severní Porýní-Vestfálsko bylo jednou z nich. 

Ústřední rada muslimů dnešní rozhodnutí soudu uvítala. „I když rozsudek neznamená paušální povolení šátků, je to velmi potěšující,“ uvedla v tiskovém prohlášení generální tajemnice rady Nurhan Soykanová. Podle ní ústavní soudci dali najevo, že šátek sám o sobě nepředstavuje ohrožení školního vyučování. 

Němečtí komentátoři v první reakci na rozsudek připomínají, že v Německu není tradice přísného oddělení státu a církve, jako například ve Francii. Proto podle nich bylo obtížně představitelné, že by ústavní soud podpořil plošný zákaz nošení muslimských šátků při vyučování.