Británie nabízela Americe za válečné spojenectví originál Magny charty

Londýn – Kromě krve, slz a potu nabízel britský ministerský předseda Winston Churchill za války i jeden nebývale cenný úplatek: USA měly dostat originál jedné z nejstarších právních listin Magny charty libertatum, pokud se zapojí do války. Toto nové zjištění historiků je součástí výstavy k 800. výročí vzniku dokumentu, která dnes začíná v Britské knihovně.

Zrod jedné z nejstarších právních listin nebyl lehký. Padlo několik desítek hlav anglických šlechticů, než si na králi Janovi prosadili 15. června 1215 podepsání dokumentu omezujícího práva panovníka. Některé zákony jsou dodnes platné v anglickém právu a Velká listina práv a svobod inspirovala i americkou ústavu. Thomas Jefferson jí byl ovlivněn, když sepisoval prohlášení o nezávislosti v roce 1776. Mnoho z principů je také zakotveno v Listině práv. Není tedy divu, že tento středověký skript chtěl využít Churchill jako návnadu či spíše zištný dar.

„V roce 1941 projednával britský kabinet včetně Churchilla možnost darovat Magnu chartu Americe. Chtěl tím přimět Američany, aby vstoupili do druhé světové války,“ říká kurátor výstavy Julian Harrison. Úmysl britského premiéra využít vzácný rukopis k politickému obchodu potvrzují i jeho dobové poznámky.

Dokumenty z ministerstva zahraničí dokazují, že úřad považoval tento návrh daru „za jediné adekvátní gesto, které je v naší moci jako revanš za záchranu naší země“. Návrh ovšem neprošel vzhledem k tomu, že dokument nepatřil britské vládě, a nemohla jím tedy disponovat.

„Je opravdu překvapivé, že někdo uvažoval o darování rukopisu. Jeden z dokumentů dokonce popisuje Magnu chartu jako 'starý kus pergamenu bez jakékoliv hodnoty',“ doplňuje Harrison.

Video Spojenectví nebývá zadarmo: Británie nabízela Magnu chartu
video

Spojenectví nebývá zadarmo: Británie nabízela Magnu chartu

Velká listina práv a svobod omezovala některé panovníkovy pravomoci a vyžadovala, aby respektoval, že jeho rozhodování bude omezeno zákonem. Výslovně vyjmenovávala některá práva jeho poddaných, z nichž nejdůležitější bylo právo odvolat se proti nezákonnému uvěznění. Starý rukopis je ode dneška do září k vidění v Britské knihovně. Patronkou Trustu Magna Charta je dokonce sama královna Alžběta, která už kopii dokumentu zhlédla přímo v Buckinghamském paláci.