Moderní půst? 40 dní bez alkoholu nebo Facebooku

Popeleční středa je dnem, kdy již tradičně začíná velikonoční půst. Nicméně už dlouho se nejedná jen o náboženskou víru – u našich západních sousedů lidé během půstu omezují například alkohol a kouření, ale i ježdění autem nebo dobu strávenou na sociálních sítích.

Němci si nejraději v době půstu dobrovolně odříkají alkohol (70 procent), sladkosti (64 procent) nebo maso (41 procent). Podle letošního průzkumu agentury Forsa, který si zadala zdravotní pojišťovna DAK, pak následuje kouření, dívání se na televizi či používání počítače. Každý pátý se pak snaží omezit ježdění autem.

Půst často bývá úspěšnější než novoroční předsevzetí. Důvod je prostý: půst je totiž omezen na 40 dní, což je pro lidi příjemnější, než si odříkat jakoukoliv neřest dlouhodobě či na neurčitý čas. Lidi také motivuje, že nedrží půst sami, ale přidávají se i jejich partneři a přátelé. Z jejich zkušeností navíc vyplývá, že se k neřesti po ukončení půstu často už nevrátí, nebo ji alespoň omezí. 

Oprostit se na 40 dnů od nejrůznějších neřestí zkouší v Německu každý rok čím dál více lidí. Podle statistik má s nějakou formou moderního půstu zkušenost více než polovina Němců. Podle průzkumu DAK se půst těší nějvětší oblibě v katolických spolkových zemích –Bavorsku a Severním Porýní-Vestfálsku. Naopak méně pozitivně se k odříkání staví lidé v nových spolkových zemích, kde moderní půst dodržuje třetina obyvatelstva. Nedá se ani říct, že by se jednalo o čistě mužskou či ženskou záležitost – zastoupení obou pohlaví je vyrovnané. Celkově tuto tradici v její moderní podobě dodržují spíše mladší lidé, 68 procent dotázaných mezi 30. a 44. rokem života drželo půst minimálně jednou, ve věkové skupině nad 60 let je to jen necelá polovina.

Video Netradiční půst tématem Studia 6
video

Netradiční půst tématem Studia 6

I církev si půst vykládá moderním způsobem. Například evangelická církev nabádá v akci "7 týdnů bez ponižování" k tomu, aby si lidé uvědomili, jak se chovají k sobě samým i k ostatním. Jiná ekumenická akce zase upozorňuje, že by lidé měli kupovat a jíst produkty ze svého regionu.

Český Autopůst

Od roku 2011 se v České republice během postní doby koná i Autopůst, jehož cílem bylo přimět lidi k zamyšlení nad stavem životního prostředí. „Rodiče například mohou odvézt děti do školy tramvají, do kostela lze dojet na kole a dovolená se dá naplánovat bez auta a letadla. Dobré by bylo, kdyby lidé dokázali promítnout nové a zodpovědné chování z postního období i do svého dalšího života,“ vysvětlil organizátor Marek Drápal. Letošní Autopůst bude trvat od 18. února do 4. dubna. Jeho cílem je dát impuls k obnovení alternativní dopravy, jako je kolo, vlak, autobus nebo prostá chůze.