Tisíce Slováků ohlásily úřadům, že nechtějí bojovat

Bratislava - Slováci letos začali hromadně posílat úřadům prohlášení, že v případě války nechtějí bojovat. Podle listu Pravda možnost vyhnout se zapojení do bojů se zbraní v případě válečného konfliktu letos využilo v pětimilionové zemi více než 12 000 mužů. V předchozích letech tak učinilo jen několik desítek obyvatel.

„Pokud nám vypadne takové množství lidí, obranyschopnost státu je ohrožena,“ upozorňuje René Klimoszek z Okresního úřadu v Trenčíně.

K odepření takzvané mimořádné služby vyzývali aktivisté na sociálních sítích. Opírali se také o dřívější prohlášení slovenského premiéra Roberta Fica, že v souvislosti se situací na Ukrajině hrozí vypuknutí konfliktu velkých rozměrů.

Slovensko má sice již léta profesionální armádu, branná povinnost ale nezanikla a v případě válečného konfliktu by stát mohl povolat muže do zbraně. Tomu se mohou Slováci vyhnout, pokud úřadům předem zašlou oznámení, že mimořádná služba je v rozporu s jejich svědomím nebo náboženským vyznáním. V takovém případě by za války tito občané například pomáhali při poskytování zdravotní péče nebo civilní ochraně obyvatelstva.


„Myslím, že pokud by došlo k bezprostřednímu ohrožení, muži by svoje rozhodnutí přehodnotili. Chtěli by ochránit svou rodinu, blízké a vlast. Ale pokud by měli bojovat za něco, čemu nevěří, v čem nevidí smysl, bylo by těžší je motivovat,“ uvažuje prezident Svazu vojáků Tomáš Švec.

Zmiňované prohlášení o odepření mimořádné služby mohou Slováci zaslat úřadům v roce, kdy jim vznikla branná povinnost, a později pouze v lednu každého roku. Oznámení lze podat jen v době míru, kdy nehrozí například vyhlášení války. Své rozhodnutí mohou slovenští muži později odvolat. Pokud by se ale v budoucnu chtěli mimořádné službě znovu vyhnout, úřady jim to už neumožní.