ÁNO tradiční rodině řekla jen pětina Slováků. Referendum je neplatné

Bratislava – 90 procent slovenských voličů, kteří se zúčastnili referenda „o ochraně tradiční rodiny“, považuje manželství za spolužití muže a ženy, odmítá adopci dětí páry stejného pohlaví a děti se podle nich nemusí účastnit vyučování o sexu či eutanázii. K urnám však přišlo pouze 21 procent oprávněných občanů, pro platnost referenda přitom bylo zapotřebí alespoň 50procentní účasti. Malý zájem o hlasování byl viditelný už během dne, podle aktivistů ale akce i tak splnila svůj účel. Na Slovensku se nyní začíná hovořit o tom, že dané téma bude silně rezonovat příštím parlamentním volbám, které se budou konat za rok.

Pro zákaz adopcí hlasovalo 94,5 procenta zúčastněných. Součástí referenda byly ještě dvě další otázky týkající se ochrany tradiční rodiny. Pro to, aby se manželstvím nemohlo označovat žádné jiné soužití osob kromě svazku muže a ženy, hlasovalo 92,4 procenta účastníků. S tím, aby školy nemohly vyžadovat účast žáků na vyučování v oblasti sexuální výchovy nebo eutanazie souhlasilo 90,3 procenta zúčastněných.

„Slovensko má historickou možnost vyjádřit se, jakým chce být v budoucnu. Je třeba v hodnotových otázkách říct jasné ano, nebo ne,“ řekla novinářům po hlasování ve volební místnosti v jedné z bratislavských škol Anna Verešová, mluvčí nevládní organizace Aliance za rodinu. Ta loni sesbírala více než zákonem požadovaných 350 tisíc podpisů a prosadila tak vypsání v pořadí osmého referenda v historii samostatného Slovenska.

  • David Miřejovský, zpravodaj ČT v Bratislavě: „Na Slovensku je asi 4 400 000 oprávněných voličů, a aby bylo referendum platné, musí jich přijít alespoň polovina. Aby Aliance pro rodinu naplnila svůj cíl, tak se pro otázky v referendu musí vyslovit zhruba milion lidí, což je výsledek shodný s volebním ziskem největších slovenských stran.“

Slováci se mohli vyjádřit, zda má být párům nebo skupinám osob stejného pohlaví umožněna adopce a následná výchova dětí. Další otázka pak navrhovala, aby se manželstvím nemohlo označovat žádné jiné soužití osob kromě svazku muže a ženy. Třetí bod se týkal toho, aby školy nemohly vyžadovat účast žáků na vyučování v oblasti sexuální výchovy nebo eutanazie.

Otázky referenda

  • Souhlasíte s tím, aby se manželstvím označovalo jen spolužití jednoho muže a jedné ženy?
  • Souhlasíte s tím, aby páry stejného pohlaví nemohly adoptovat děti?
  • Souhlasíte s tím, aby děti nemusely na vyučování o sexu nebo eutanázii, když ony nebo jejich rodiče nesouhlasí s obsahem vyučování?

Původně čtyři navrhované referendové otázky loni posuzoval slovenský ústavní soud, který za neústavní označil pouze jednu z nich, a to otázku, zda zvláštní ochrana, práva a povinnosti nemají být přiznány pouze soužití osob v rámci manželství. I přesto ale kritici namítali, že plebiscit jen podněcuje netoleranci k lesbám a gayům a dětem ani rodičům nijak nepomůže.

Odpůrci referenda proto vybídli Slováky, aby se hlasování nezúčastnili, a přispěli tak k jeho neplatnosti. Pro platnost lidového hlasování se vyžaduje účast nadpoloviční většiny voličů. Tuto podmínku splnilo jen jedno ze sedmi dosavadních lidových hlasování v historii samostatného Slovenska, a to referendum o vstupu země do EU.

Video Horizont: Slovenské referendum neuspělo
video

Horizont: Slovenské referendum neuspělo

Horizont: Slovenské referendum neuspělo

HOR 08.02.2015

Události: Slovenské referendum o ochraně tradiční rodiny

Mesežnikov: Referendum zřejmě nedosáhne nadpoloviční účasti

Miřejovský: Slovenské referendum o tradiční rodině asi ztroskotá na malé účasti

Sporné referendum: Jedna z otázek pobouřila i učitele

Tomáš Gális z Denníku N k referendu o rodině

Slováci rozhodnou o ochraně tradiční rodiny

Spíše než otázky postavení rodiny ve společnosti nebo práv homosexuálů provázely celou kampaň kontroverzní spoty, billboardy a letáky či nelichotivé výroky řeckokatolického duchovního na adresu homosexuálů. Nejsledovanější soukromé televizní stanice a také veřejnoprávní rozhlas a televize (RTVS) odmítly vysílat spoty týkající se referenda.

  • Anton Chromík, mluvčí Aliance za rodinu: „Slovensko bude hlasovat zejména o sobě, ale bude to historické hlasování i pro celou Evropu. Slovensko má možnost vyslat jasný signál o tom, že rodina a vztah muže a ženy je základem evropské civilizace.“

Ochrana tradiční rodiny jako příští předvolební téma?

Velká část lidí referendum, které státní kasu vyjde na 175 milionů korun, považuje za nepotřebné. Slovenský deník Pravda dnes dokonce hlasování odmítl přímo na své titulní straně. Podle Chromíka není tolik důležité, zda bude referendum platné. Svůj hlavní cíl - upozornit na důležitost tradičního uspořádání rodiny, prý už splnilo.

Podle posledních průzkumů by s alternativními rodinami, kde vychovávají děti páry stejného pohlaví, měly problém téměř tři čtvrtiny Slováků. Povolit adopce homosexuálním dvojicím se přitom Slovensko zdaleka nechystá a téma otevřela právě Aliance pro rodinu. Kritici proto její představitele obviňují, že na sebe chtějí strhnout pozornost a po hlasování založit politickou stranu. Aktivisté odmítají, že by měli politické cíle.

„Na to, aby se tato iniciativa přeměnila na politickou stranu, tak by musela velmi podstatně rozšířit svoji agendu. Oni se zatím nevyjadřují k ničemu jinému než referendu,“ tvrdí politolog Grigorij Mesežnikov. Je prý ale pravděpodobné, že téma rodiny bude za rok silně rezonovat v kampani před parlamentními volbami. Od Aliance ho totiž nejspíš přebere většina zavedených politických stran.

Svazek mezi příslušníky stejného pohlaví je na Slovensku protiústavní

Sdružení hájící práva lidí jiné než heterosexuální orientace referendum kritizovala a jejich představitelé se do kampaně vesměs nezapojovali. Amnesty International však tvrdí, že plebiscit by mohl vést k porušení mezinárodních norem v oblasti lidských práv. Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace je podle ní mezinárodně uznávaný princip a vztahuje se na celou řadu lidských práv zaručených v mezinárodních dokumentech. Článek 16 Všeobecné deklarace lidských práv například říká, že "muži i ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo bez jakéhokoli omezení z důvodů rasových, národnostních nebo náboženských, uzavřít sňatek a založit rodinu," píše Amnesty International na svých stránkách.

Slovensko na rozdíl od jiných zemí dosud nezavedlo ani registrovaná partnerství osob stejného pohlaví. Slovenské zákony v současnosti zase upřednostňují osvojení dítěte manželi a jen výjimečně mohou úřady povolit adopci jednotlivci. Slovenský premiér Robert Fico se před referendem vyslovil pro to, aby stát párům stejného pohlaví ulehčil některé otázky praktického života, jako například v oblasti přístupu partnerů k informacím o zdravotním stavu nebo při dědění. S potížemi v této oblasti se v zemi potýkají nejen homosexuální, ale i heterosexuální páry, které neuzavřely manželství. Ficova strana Směr-sociální demokracie spolu s částí opozice loni při hlasování v parlamentu prosadila do slovenské ústavy ustanovení, že manželstvím je svazek mezi mužem a ženou.

Čeští poslanci navrhují osvojování dětí partnerů

Otázky slovenského referenda jsou aktuální i u nás. Poslanci by měli v nadcházejících týdnech hlasovat o novele zákona o registrovaném partnerství, která by gayům a lesbám umožnila osvojit si dítě druhého z páru. Pokud by návrh šestadvaceti poslanců prošel, o osvojení by vždy rozhodoval soud a současně by s ním musel souhlasit také druhý biologický rodič i samo dítě.

Registrované partnerství u nás platí od 1. července 2006. Do konce roku 2014 se v Česku registrovalo více než 19 stovek párů, asi dvě stovky dvojic se rozešly. Klasické manželství ale mohou uzavřít stále jen muž a žena. Registrovaní partneři po sobě sice mohou dědit, nevzniká jim ale třeba společný majetek. I proto by se podle některých gay iniciativ měla otevřít diskuse také o manželství pro páry stejného pohlaví.