Rada Evropy kritizuje „neuspokojivý“ boj proti korupci v ČR

Štrasburk - Protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO) kritizuje situaci v Česku, pokud jde o transparentnost financování politických stran a boj proti korupci. Skupina v dnešní zprávě označila míru plnění svých doporučení v České republice za „globálně neuspokojivou“. Ze 13 doporučení prý ČR splnila uspokojivě jen jedno; tři přijala částečně a devět vůbec. České protikorupční organizace se shodují na oprávněnosti kritiky a poukazují na to, že vinu nese vláda a koaliční strany. Kabinet to odmítá.

Hodnotící zprávu s doporučeními, která by měla vést ke zlepšení v boji proti korupci a financování politických stran, zveřejnila skupina GRECO v roce 2011 a dnešní zpráva je již třetím hodnocením plnění jejích výzev.

„Vnímám to tak, že česká vláda otálí s protikorupčními úpravami,“ řekl ke kritice ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. Největším problémem jsou podle něj stále odkládané reformy justice a financování politických stran nebo nedotažený registr smluv týkající se hospodaření veřejné správy.

Sobotka: Výtky padají na hlavu předchozích vlád

Zástupci kabinetu kritiku odmítají. „Dnešní zpráva protikorupční skupiny Rady Evropy se věnuje především činnosti a aktivitám předchozích vlád, které o boji s korupcí hodně mluvily, ale o to méně skutečně dělaly. Moje vláda jde jinou cestou, my naše závazky bereme vážně a krok po kroku je naplňujeme,“ uvedl v prohlášení předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Neziskové organizace to tak ale nevidí. „V plánech vlády nenalezneme žádná opatření, která se týkají změny trestního zákoníku v oblasti úplatkářství,“ řekla ředitelka sdružení ředitelka Oživení Lenka Petráková. Podle ní jsou ministerstvem vnitra připravené zákonné úpravy financování stran odkládány kvůli sporům v koalici a volební kodex se změnami, které požaduje GRECO, prý bude připraven do tří let. "Nějaký posun od negativního hodnocení
GRECO můžeme očekávat jen stěží, pokud vláda své aktivity nepřehodnotí a nezačne
se skutečně něco dělat," dodala Petráková. Nedostatky v počínání současné koalice vidí i opoziční TOP 09.

Hlavní body? Úplatkářství nebo financování politických stran

GRECO ve zprávě doporučila Česku vyjasnit, že úplatkářství všech kategorií zaměstnanců ve veřejném sektoru je postižitelné, a to bez ohledu na to, zda jsou schopni nějak ovlivňovat zásadní rozhodnutí. Toto doporučení však Česko údajně splnilo nedostatečně, a proto ho GRECO opět vyzvalo k většímu úsilí o vyjasnění situace.

Na přijetí dalšího doporučení mělo podle protikorupční skupiny vliv rozpuštění Poslanecké sněmovny v srpnu 2013. Nepodařilo se tak prý změnit paragraf trestního zákoníku o nepřímém úplatkářství tak, aby obsahoval zmínku o přijetí nabídky nebo příslibu nepatřičné výhody. Podle sdělení ČR, které zpráva rovněž obsahuje, je však novela již ve schvalovacím procesu v parlamentu.

Za částečně splněné pak zpráva označuje také doporučení, aby ČR vyjasnila trestní postih úplatkářství zahraničních arbitrů a porotců. I tady je však prý věc na dobré cestě, neboť příslušný dodatkový protokol k úmluvě o korupci je podle sdělení českých úřadů už v procesu ratifikace.

Znepokojení skupina GRECO vyjádřila nad nedostatkem zlepšení a opakovaným odkládáním řešení otázky financování politických stran. Vítá prý ale přípravu takzvaného volebním kodexu, který by měl řešit financování volebních kampaní. Vyzvala ale k urychlení prací na plánovaných opatřeních.

Celkově označila GRECO pokrok v přijímání protikorupčních opatření v Česku za „velmi malý“ a „nedostatečný“. Obdobná kritika se přitom na ČR snesla už i v minulých dvou letech.


Skupinu GRECO zřídila Rada Evropy v roce 1999 k monitorování států v dodržování jejich antikorupčních standardů.