Papež vyzval k zodpovědnější roli otců při výchově dětí

Vatikán - Papež František se při dnešní generální audienci ve Vatikánu zaměřil na roli otců. Vyzval je k tomu, aby se více zapojovali do života svých dětí. Mnoho problémů, se kterými se následně dospívající potýkají, podle něj vychází právě z toho, že jim „chybí otec“. Jde o to, že otcové sice bývají doma, nicméně dětem se téměř nevěnují.

Papež doslova mluvil o moderní „krizi otcovství“. V současné společnosti podle něj chybí vzor otce jako přirozené autority. Místo něj nastupuje v otázce otcovské výchovy stále více „nejistoty a zmatku“. František při své řeči vzpomínal na dobu, kdy jako biskup v Buenos Aires často rozmlouval s vysoce zaneprázdněnými muži-otci. „Ptával jsem se jich, jestli si najdou čas na to věnovat se svým dětem. Jejich odpovědi ale nebyly příliš pozitivní: 'Jsem zavalený, mám příliš mnoho práce.'“

Papež ve svých minulých proslovech často vyzdvihoval roli matek v rodinách. Nyní se ale zaměřil i na otce. Nedostatek otcovské péče podle Františka může vést k tomu, že se mladí lidé doma cítí v podstatě jako sirotci. „Deviantní chování u dospívajících může být způsobeno neexistencí autoritativního příkladu či určitého vůdce v jejich každodenním životě,“ prohlásil František.  

Právě absence otcovské výchovy je prý širším problémem společnosti, která nechává mladé stále více „bez ideálů, hodnot, naděje a možnosti uplatnění“.