Del Ponteová vyzývá EU k důslednosti vůči Srbsku

New York - Hlavní žalobkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Carla Del Ponteová dnes naposledy na konci svého mandátu vyzvala Evropskou unii, aby zaujala rozhodný postoj vůči Srbsku a trvala na zadržení posledních čtyř osob obviněných u ICTY z válečných zločinů. V hodnotící zprávě v Radě bezpečnosti OSN vyjádřila před svých odchodem z funkce zklamání a obvinila Srbsko, že s tribunálem dostatečně nespolupracuje.

ICTY pátrá ještě po čtyřech osobách skrývajících se před spravedlností. Patří k nim někdejší politický šéf bosenských Srbů Radovan Karadžić a bývalý vrchní velitel bosenskosrbské armády Ratko Mladić, kteří jsou obviněni také z genocidy za masakr téměř osmi tisíc Muslimů v Srebrenici na konci bosenské války (1992-95).

ICTY je přesvědčen, že Mladić se skrývá v Srbsku, na místo pobytu Karadžiče vládnou rozdílné názory.

„Navzdory slibům, že budou plně spolupracovat s tribunálem, nemají srbské úřady žádný plán pátrání po uprchlících a nic nenasvědčuje tomu, že by na jejich zadržení vyvinuly seriózní úsilí,“ řekla Del Ponteová, která při poslední návštěvě Srbska minulý týden pohrozila, že pokud nebude Mladić do dnešního dne předán do Haagu, bude její hodnotící zpráva v RB OSN kritická.

I když Srbsko má potřebnou kapacitu i metody, několikrát se zdráhalo jednat, řekla hlavní žalobkyně. Poukázala na vážné strukturální nedostatky v srbském přístupu a na svévolné maření spolupráce s ICTY.

„Skutečnost, že oba muži obvinění z genocidy a odpovědní za nejhorší zločiny v Evropě spáchané od druhé světové války jsou stále na útěku, vrhá špatné světlo na práci tribunál,“ dodala.

Del Ponteová vyzvala mezinárodní společenství, aby zasáhlo a s touto situací skoncovalo. Žádá hlavně členské státy EU a Evropskou komisi, aby zaujaly principiální postoj a dále považovaly spolupráci Srbska s ICTY za podmínku k zahájení předvstupních jednání s EU. Pojem plná spolupráce s ICTY podle ní znamená zadržení a vydání Ratka Mladiče.

Ponteová zdůraznila, že navzdory všem výtkám vyznívá celkové hodnocení tribunálu pozitivně. Do vězení ICTY se již dostalo 91 obviněných.

Del Ponteová popřála hodně štěstí svému nástupci, belgickému prokurátorovi Sergeovi Brammertzovi, který nastoupí od 1. ledna. Vyjádřila naději, že nebude muset jako ona pravidelně před Radou bezpečnosti „opakovat do omrzení stejná slova: spolupráce Srbska a zadržení obviněných“.