Lužickosrbským národním spolkům hrozí zrušení

Budyšín - Lužickým Srbům hrozí rušení jejich kulturních spolků. Nejmenší národ Evropy závisí na podpoře německých úřadů, ty ale finanční kohoutek už léta utahují. Lužickosrbský národní soubor zatím tančí folklór nebo balet. Spolek ale má nejistou budoucnost. V kulturní pokladně východoněmecké menšiny chybí 800 tisíc eur. A úřady navrhly jednu z lužickosrbských institucí zrušit. Ludmila Budarová, předsedkyně Srbského školního spolku ale namítá: "Potřebujeme všechny kulturní instituce, abychom vštípili mládeži srbskou identitu."

O tu Srbové bojují uprostřed německého živlu už po staletí. Nyní se k národu hlásí na 60 tisíc lidí. Jazykem předků mluví sotva polovina. Přesto ale dbají o svou kulturu. Kromě hudebního divadla mají i muzeum, nakladatelství, knihovny, školy i tisk.

Instituce se vyvíjely po staletí, často ve spolupráci s Čechy. Kulturní a jazyková spřízněnost s horní Lužicí je zřejmá už při pohledu do slovníku, kde jsou velmi podobná slova. „Srbové se angažovali i v národním obrození. Neměli své divadlo a tak sbírali peníze na Narodní divadlo v Praze. Vždy chtěli být kulturním národem,“ říká Benedikt Dyrlich, předseda Srbského uměleckého spolku.

Současný kulturní život lužických Srbů stojí zhruba 16 milionů eur, což je stejně jako provoz středně velkého divadla. Úřady ale plánují škrty. Bendeikt Dyrlich dodává: „Nemůžou se dohodnout, kdo nám má platit. Zda státní pokladna, nebo spolkové země. A odneseme to my.“

Srbové chtějí udělat vše proti zrušení institucí. Apelují na poslance a doufají, že se jejich nároky do rozpočtů na příští rok ještě dostanou. Odvahu jim ale dodává tradiční heslo: Nechť Srbové vytrvají!