Dinosaury zahubil nejspíše hmyz

Oregon – Nejčastěji používaným vysvětlením příčiny vyhynutí dinosaurů byl dosud dopad asteroidu či působení rozsáhlé vulkanické činnosti. Překvapivým argumentem se však stal objev, za kterým stojí titěrný hmyz přenášející infekční onemocnění. Ve své knize to tvrdí manželé Poinarovi z univerzity v Oregonu.

Náhlý rozvoj hmyzu v období křídy se nejspíše stal motorem k ukončení vlády dinosaurů. Nesl s sebou také inovaci chorob, kterým se imunitní systém dinosaurů nedokázal přizpůsobit. Teorie působení hmyzu zapadá do výkladu postupného vymírání druhohorních obrů mnohem lépe než náhlý úder asteroidu nebo vulkanická činnost. Počty dinosaurů klesaly v řádech stovek či tisíců let, což neodpovídá dopadu ani jedné z dosavadních teorií.

Jako důkaz slouží nálezy hmyzu dokonale zakonzervovaného v jantaru. Na konci křídy, tedy zhruba před 65 miliony let, se rozmohlo šíření mikrobů hmyzem. Také tyto patogeny byly v jantaru prokázány. Mezi nejinvazivnější patřil prvok rodu Leishmania. Dodnes způsobuje jak u člověka tak u plazů nemoc zvanou leishmanióza. U jiného druhu bodavého hmyzu lze zase rozpoznat přítomnost mikroorganismů podněcujících vznik specifického typu malárie, jenž se dosud vyskytuje u ptáků a ještěrů. Poinar ve své knize tvrdí, že dokonce i ve výkalech dinosaurů nalezl známky o existenci parazitů – hlístic, motolic a prvoků.

Parazité vyvolávali u dinosaurů pravděpodobně průjmová onemocnění, poruchy zažívání a snížení optimálního využití tráveniny. Vzestup teplot a rozšíření tropického klimatu znamenaly ráj pro bodavý hmyz a nemoci, které přenášel. Nicméně sám Poinar přiznává, že hmyz nemusel být samostatným faktorem, který rozhodoval o dalším osudu dinosaurů. “Svou roli mohly sehrát i jiné geologické a katastrofické události, které však šly ruku v ruce s naším vysvětlením”, uvedl George Poinar.