Počty zvířat v Tanzanii se rapidně snižují, loví je uprchlíci

Dáresalám - Divoká zvířata ve východoafrické Tanzanii jsou ohrožena, mimo pytláků je totiž loví i hladoví uprchlíci. Někteří z nich se zvířecím masem také obchodují. Pro uprchlíky je lov v rezervacích často jedinou možností, jak si opatřit jídlo.

Tanzanie poskytuje útočiště většímu počtu běženců než jakýkoliv jiný africký stát. Podle statistik OSN v zemi pobývá více než půl milionu uprchlíků, většina z nich žije v táborech podél hranic. Z jejich domovů je vyhnaly krvavé konflikty ve Rwandě, Burundi a Kongu.

Podle zprávy organizace Traffic uprchlíci loví v divoké přírodě z toho důvodu, že jim humanitární organizace neposkytují dostatek masa. „Míra konzumace masa z divokých zvířat v uprchlických táborech ve východní Africe pomáhá zastírat chyby mezinárodního společenství při plnění základních potřeb uprchlíků,“ uvedl hlavní autor dokumentu George Jamniya. „Humanitární organizace se obracejí zády ke skutečné příčině pytláctví a nelegálnímu obchodu - nedostatku proteinů z masa v potravě uprchlíků.“

Světový program pro výživu (WFP), který v Tanzanii zásobuje přes dvě stě tisíc běženců, je ale přesvědčen, že problém není tak zásadní. Nevládní skupina Traffic přiznává, že přesná čísla o rozsahu nelegálního lovu ve východní Africe neexistují.

Jako příklad obrovského úbytku zvěře se uvádí situace v národním parku Burigi. Od roku 1994, kdy vypukla občanská válka v sousední Rwandě, v tomto parku prudce klesl počet zvířat. Množství buvolů se snížilo z víc než dvou a půl tisíc na 44, zeber zůstalo jen 600 z šesti a půl tisíc. Buvolci Lichtenštejnovi vymizeli úplně. Podobné trendy prý pracovníci organizace Traffic zaznamenali i v dalších rezervacích.