Jih Itálie stále neví, co si počít s odpadky

Neapol - Na jihu Itálie pokračuje odpadková krize. Po pádu vlády zde situaci nyní řeší odpadkový komisař. Ten má ale problémy. I když z jihu Itálie odpadky mizí, lidé znovu protestují.

Odpadkový komisař nasadil speciální oddíly vojska, které začínají odvážet odpadky z oblastí, které jsou nejvíce kritické, to znamená z prostorů před nemocnicemi či školami. Poté začal vypracovávat plán na následujících 120 dní, během nichž by se měla situace vyřešit.

Cílem plánu bylo otevřít některé skládky, aby se na ně mohly odpadky odvážet, proti tomu ale rezolutně protestuje obyvatelstvo i místní orgány s tím, že opět došlo k protestům a na ulicích vyrostly barikády. Odpadky se tak odvážejí jen na některé skládky, a dále do Německa, kde se za poměrně značnou částku zpracovávají.

Situaci je třeba rychle vyřešit, protože na jihu Itálie brzy nastává jaro a mohlo by dojít ke vzniku a šíření epidemií nemocí. O to se vláda v současnosti snaží, avšak dlouhodobé řešení odpadkové krize v tuto chvíli nikdo nezná. Měly by být přinejmenším realizovány stavby tří spaloven.