Rada bezpečnosti OSN ani na svém druhém zasedání nedospěla k závěru o Kosovu

New York - Ani druhé setkání Rady bezpečnosti OSN nesjednotilo její členy v postoji ke Kosovu. Včerejší dvouapůlhodinové jednání tak skončilo opět bez společného prohlášení. Prezident Boris Tadić vyzval na mimořádném zasedání všechny členské státy, aby zablokovaly rozhodnutí Kosova. Pokud se podle něj o to alespoň nepokusí, "znamená to, že si svou svrchovaností nemůže být v budoucnu jistý žádný stát". Dále zdůraznil, že Srbsko považuje odtržení území za porušení mezinárodního práva.

Srbsko bude dále proti kroku Kosova bojovat diplomatickými a politickými prostředky. Ministr Jeremić řekl, že vztahy mezi Bělehradem a státy, které nezávislost Kosova uznají, nemohou už zůstat stejné jako v minulosti. Kosovo jako nezávislý stát už uznaly USA, Británie a Francie a další státy je hodlají následovat.

Srbsku se ale dosavadní vývoj vůbec nelíbí, a začalo konat už příslušné kroky. Nejdříve odvolalo ke konzultacím všechny své velvyslance v zemích, které Kosovo už uznaly. Dalšími kroky Srbska byla ultimáta pro velvyslance Francie a Turecka, ti mají zemi opustit do 48 hodin. Srbský prezident řekl, že nečinnost vůči Kosovu představuje nejen ohrožení integrity jiných zemí, ale také zpochybnění Charty OSN, která zaručuje všem státům svrchovanost a územní celistvost. Tento názor sdílejí spolu s Tadičem i Rusko a Čína.

Srbský prezident společně s ruským velvyslancem při OSN Vitalijim Čurkinem už požádali generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna, aby dal správě OSN v Kosovu pokyn, aby označila prohlášení Kosova za neplatné. Pan Ki-mun ale zachovává neutrální pozici a vyzývá strany, aby se zdržely jakéhokoli prohlášení, které by ohrozilo mír a vedlo k násilí.

Británie a Francie Kosovo už uznaly. Německo, Itálie a další země potvrdily, že tak učiní. Podle slovenského ministra zahraničí Jána Kubiše naznačuje souhlas s nezávislostí bývalé srbské provincie asi 16 států. Šéf německé diplomacie Frank-Walter Steinmeier se domnívá, že jde o 17 zemí.