Mrtvé moře opět pokleslo, téměř o 2 metry

Praha - Ekologové v lednu zaznamenali pokles Mrtvého moře o 1,75 metru, přičemž v prvním měsíci bývá obvykle hladina nejvyšší v roce. Projekt, jenž by měl úbytek zastavit, má však řadu negativ.

Na otázku, zda může Mrtvé moře vyschnout úplně, odpověděl Adam Petrusek z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK: „Naštěstí se to stát nemůže, protože Mrtvé moře je jedno z hlubokých světových jezer a jedná se o nejhlubší slané jezero. Kdyby hladina dále klesala, plocha jezera se zmenší, a velmi slaná voda v hluboké depresi postupně zastaví pokles hladiny.“

Neustálý pokles hladiny je způsoben nižším přítokem sladké vody. Jediným zdrojem vody, který doplňuje výpar, je řeka Jordán. Voda je však odčerpávána státy na břehu Jordánu, jako je Izrael, Jordánsko nebo Sýrie. V Jordánsku byly v posledních desetiletích postaveny nové přehrady, které vodu zadržují. „Asi 90 procent vody, která v minulosti tekla do Mrtvého moře, se dnes do cíle nedostane. V létě Jordán v Mrtvém moři nekončí, ale vysychá cestou,“ dodal Petrusek.

O způsobu záchrany Mrtvého moře se zatím jen spekuluje. Jedna z navržených variant počítá se stavbou tzv. Kanálu míru, který by přivedl vodu z Rudého moře. Jednalo by se však o vodu slanou, která by mohla nenávratně poškodit zdejší jedinečný ekosystém. Je také možné, že by se snížil léčebný účinek, který Mrtvé moře proslavil. Navíc v případě zemětřesení by mohla slaná voda z kanálu prosáknout do zdrojů podzemní vody.

Mrtvé moře je unikátní slané bezodtokové jezero. Nachází se mezi Izraelem a Jordánskem a vzniklo zhruba před 3 miliony let po velkém vrásnění zemské kůry. Jedná se o nejníže položenou vodní plochu na naší planetě - umístěno je asi 400 metrů pod úrovní moře.

Mrtvé moře
Mrtvé moře