Čeští astronomové se podílejí na vývoji sluneční sondy

Praha - Evropská družice Solar Orbiter bude mít na palubě s největší pravděpodobností i české přístroje. Podle plánu se má v příštích deseti letech přiblížit na 35 milionů kilometrů ke Slunci, což představuje zhruba čtvrtinu vzdálenosti Země od Slunce.

Družice Solar Orbiter (SOLO) má být vypuštěna v roce 2015. Jejím úkolem bude měřit množství vyvrhované sluneční plazmy a koronální hmoty a získávat snímky slunečního disku s vysokým rozlišením. Návrat je předběžně stanoven na rok 2021, počítá se i s možným prodloužením mise do roku 2024. Vědci z Evropské kosmické agentury doufají v to, že získané výsledky přinesou minimálně takový ohlas jako dosud funkční sonda SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Její životnost byla původně odhadována na pouhé dva roky, slouží již dvanáct let.

Čeští astronomové připravují centrum pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a Evropskou jižní observatoří (ESO). Česko se podílí na programu ESA od roku 2005 a loni v dubnu zahájila vláda formální rozhovory s ESA o přistoupení České republiky k Úmluvě o ESA. Očekává se, že jednání by měla být uzavřena do konce letošního roku. Na přípravě sondy ke Slunci se astronomové mohou podílet poté, co se stanou plnoprávným členem ESA.

Členem Evropské jižní observatoře (ESO) je už Česká republika od počátku loňského roku. Vstup do ESO otevírá nové možnosti nejen českým astronomům a astrofyzikům, ale i českému průmyslu. Česko už například navrhlo a dodalo observatoři Pierra Augera v Argentině velkoplošná zrcadla pro 12 teleskopů.

Účast v těchto organizacích byla mimo jiné projednávána v rámci Mezinárodního heliofyzikálního roku. Začal 23. ledna minulého roku a skončil právě včera. „Šlo především o vědeckou spolupráci v tomto širokém oboru, kde se stýká astrofyzika s geofyzikou,“ komentoval cíl zdejšího Mezinárodního heliofyzikálního roku František Fárník z Astronomického ústavu Akademie věd ČR. „Hlavní činnost jsme zaměřili na zviditelnění heliofyziky. Chtěli jsme zainteresovat hlavně mladou generaci ve školách,“ dodal.

Prvního srpna se uskuteční částečné zatmění Slunce, které bude pozorovatelné i v Česku. Jak říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd, částečná zatmění Slunce můžeme pozorovat někdy až třikrát do roka.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Více fotek
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/102/10187.jpg
  • Ilustrační foto zdroj: NASA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/102/10182.jpg