Členské země EU s výhradami podpořily balík ekologických opatření

Brusel - Část států Evropské unie na dnešním zasedání ministrů životního prostředí kritizovala některé návrhy Evropské komise pro boj se změnami klimatu. Většina nových zemí sedmadvacítky například tlačila na úpravy navrhovaného obchodování s emisními povolenkami. V obecné rovině však rozsáhlý balík navrhovaných opatření či cíle, kterých má být dosaženo, členské země široce podpořily.

EK před časem v rámci snah o naplnění cíle snížit emise do roku 2020 o 20 procent pod úroveň roku 1990 přišla s řadou opatření. Navrhla, o kolik mají země zvýšit podíl obnovitelných zdrojů či snížit emise. Současně navrhla, aby se nynější systém obchodování s povolenkami od roku 2013 změnil a většina povolenek už nebyla rozdělována zdarma.
 
Teď povolenky dostávají země, které je zdarma rozdělí mezi firmy. Jedna povolenka znamená tunu CO2, která se může vypustit do ovzduší. Pokud firmě povolenky zbudou, může je prodat v aukci, nebo si tam naopak může chybějící povolenky dokoupit. 
 
Důležité ale je, že se má podle EK u jednotlivých sektorů lišit to, kdy podniky přestanou alespoň část povolenek dostávat zdarma. Třeba producenti elektřiny by si podle komise měly kupovat 100 procent povolenek už od roku 2013. U některých energeticky náročných provozů - zřejmě třeba oceláren, hliníkáren či cementáren - by to bylo postupné, přičemž „naplno“ by to bylo až v roce 2020.
 
Většina zemí ve svých vystoupeních podpořila balík opatření jako celek, avšak z některých stran zaznívaly výhrady či poznámky na adresu určitých konkrétních návrhů, které obsahuje. 
 
„Česká vláda vítá energeticko-klimatický balíček. V podstatě souhlasíme s těmi základními principy, že se do emisního obchodování zahrnují i další plynu, že se vyřazují malé firmy…,“ řekl ministr životního prostředí Martin Bursík.
 
ČR je podle něj neutrální i k navrhovaným změnám v obchodu s emisními povolenkami, k nimž vystoupila řada jiných nových členských zemí EU. Praha by podle něj jen chtěla, aby EK vypracovala podrobnou analýzu dopadu navrhovaných změn na jednotlivé průmyslové sektory.
 
Státní tajemník slovenského ministra životního prostředí Jaroslav Jaduš například ale řekl, že navrhované podmínky se budou ještě pravděpodobně trochu měnit. „Celkem jednoznačně aukční systém bude znamenat další zdražování energií, především energie elektrické,“ poznamenal. 
 
Podle Bursíka by ale v Česku zdražování nemělo být nijak výrazné. „Rovná se standardnímu meziročnímu nárůstu ceny elektřiny, který nám prezentuje ČEZ každý rok a my zákazníci si na něj zvykáme. Někteří skřípají zuby, někteří ne, ale to je tak asi všechno, co s tím mohou udělat,“ prohlásil vicepremiér ze Strany zelených.
 
Jaduš nicméně dodal, že je možné, že se podaří dosáhnout kompromisu v tom, aby si v roce 2013 i firmy vyrábějící elektřinu hned nemusely nakupovat všechny povolenky. Zdůraznil také, že nikdo nezpochybnil celkový cíl snížit emise skleníkových plynů o 20 procent, který si unie stanovila loni v březnu.
 
***

České ministerstvo životního prostředí vypracovalo podklady pro možné stažení žaloby, kterou k evropské justici proti Evropské komisi podala česká vláda kvůli množství povolenek, jež ji výkonný orgán unie přidělil. Řekl to dnes šéf resortu Martin Bursík ze Strany zelených. Neupřesnil však, kdy by mohl materiál do vlády předložit. „Myslím, že nám ta žaloba vůbec nic pozitivního nepřináší, že snižuje naši autoritu před předsednictvím a pravděpodobnost jejího úspěchu se rovná nule,“ prohlásil Bursík.
 
Narážel tím na skutečnost, že ČR bude v prvním pololetí příštího roku EU předsedat. Je přitom docela možné, že na ní spadne i hledání kompromisů pro široký energeticko-klimatický balíček návrhů, který nedávno přijala EK v rámci boje s klimatickými změnami a který počítá i se změnami obchodu s emisními povolenkami.
 
Žalobu na EK podala ČR v červnu. Důvodem bylo, že jí EK snížila příděl emisních povolenek pro roky 2008 až 2012 o přibližně 15 procent. Podle analýzy, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo průmyslu a obchodu, byly kroky EK při udělování emisních povolenek pro Česko vyhodnoceny jako diskriminační vůči českým energetickým a průmyslovým podnikům. Česko žádalo roční limit na vypouštění emisí CO2 102 milionů tun ročně, komise však schválila 86,8 milionu tun ročně. „Ministerstvo životního prostředí připravilo argumentaci pro stažení žaloby. Tím neříkám, že to je názor vlády,“ řekl Bursík novinářům v Bruselu.

Martin Bursík
Martin Bursík