Vědci se v Praze radí před spuštěním největšího urychlovače světa

Praha - Téměř 150 vědců z celého světa se bude tento týden v Praze radit naposledy před spuštěním největšího urychlovače částic na světě. Jedná se o vědce zapojené do projektu ALICE, který studuje vlastnosti hmoty při teplotách a hustotách, jež panovaly ve vesmíru pouhých několik mikrosekund po velkém třesku. Už v květnu by měly proběhnout první pokusy v Evropské laboratoři jaderného výzkumu (CERN) v Ženevě.

Do projektu s poetickým názvem ALICE (A Large Ion Collider Experiment) se od počátku 90. let postupně zapojilo více než 1000 vědců z téměř 100 institucí ze 30 zemí světa včetně dvou akademických a jednoho univerzitního pracoviště v Česku.

Extrémní stavy hmoty, které vědci studují, lze - byť na velmi krátkou dobu a v mnohem menším objemu - vytvořit i v laboratorních podmínkách. Je to možné pomocí srážek těžkých jader, které se pohybují rychlostmi blízkými rychlosti světla.

V současné době probíhá několik takových experimentů na „srážeči relativistických těžkých iontů“ RHIC v brookhavenské Národní laboratoři v USA nedaleko New Yorku. Tam byl také před třemi lety za účasti českých vědců objeven nový stav hmoty - kvark-gluonová kapalina.

Podstatně lepší podmínky pro laboratorní studium horké a husté hmoty budou již zanedlouho mít k dispozici právě účastníci experimentu ALICE v laboratoři CERN. Zde by měl být na podzim tohoto roku naplno spuštěn největší urychlovač částic na světě - Large Hadron Collider (LHC) umožňující studovat jaderné srážky při energiích třicetkrát větších než má doposud rekord držící americký urychlovač RHIC. Kromě očekávaných nových poznatků o podstatě hmoty nejsou vyloučeny ani překvapivé objevy jakými by bezpochyby byly krátce žijící malé černé díry či jiné nestandardní vlastnosti prostoročasu na velmi malých vzdálenostech.

Cílem pražského setkání je doladit poslední detaily fyzikálního programu ALICE na základě nejnovějších teoretických předpovědí a dosavadních experimentačních výsledků .

Tunel uvnitř urychlovače částic Large Hadron Collider (LHC)
Tunel uvnitř urychlovače částic Large Hadron Collider (LHC)