Čeští vědci testují novou látku pro boj s rakovinou

Praha - Čeští vědci testují novou látku, která by mohla pomoci nemocným s rakovinou lymfatických uzlin a chronickou leukemií. Lék, jehož další vývoj pokračoval vzhledem k obrovským nákladům v Americe, se nyní bude pravděpodobně testovat i na šesti českých klinikách. První testy na zvířatech zatím přinesly ohromující výsledky. Pokud se lék osvědčí, může se začít používat nejdříve za pět až šest let. V České republice se tento typ rakoviny týká asi 20 tisíc lidí.

Látku GS 9219, která by se mohla stát lékem na rakovinu, objevil tým profesora Antonína Holého. Zda nový lék pomůže pacientům se všemi typy lymfatických nádorů, ukáže teprve další testování. „Pravděpodobně ale ne, zhoubných lymfomů je více než 40 druhů a každý se léčí jinak,“ doplnil hematolog Pavel Klener.

Látek s příslibem dalšího efektivního prostředku proti nádorovému bujení se každým rokem objeví mnoho. Musí ale nejprve projít řadou preklinických testů na zvířatech a tkáňových kulturách. Pokud tímto sítem projdou, přistoupí se na fáze klinických testů na člověku, které mají několik etap.

V první fázi testů na člověku se ovšem neprověřuje, zda lék má, nebo nemá protinádorový účinek, ale hledá se především vhodné dávkování a nežádoucí účinky nového preparátu. „Dávka, která už má u zvířete toxické příznaky, nemusí být u člověka dostatečná a naopak,“ objasnil Klener. V první fázi se léky podle mezinárodních i etických principů podávají pacientům, na které už současná optimální léčba nezabírá.

Účinek na vybraná nádorová onemocnění se sleduje v druhé fázi klinických testů. Třetí etapa porovnává nový lék se současnou nejúčinnější léčbou pro dané onemocnění. Testy končí ověřením účinnosti preparátu v široké klinické praxi. Než se ovšem z takové látky stane dostupný lék, uplyne mnohdy 10 až 12 let.

V poslední době se v boji s leukemií objevily dva nové léky. U Imatinibu, který se používá na léčbu chronické myeloidní leukemie, se dnes dokonce uvažuje, že je výhodnější léčbou než transplantace kostní dřeně. „Ta byla dodnes jedinou metodou, která pacienta mohla vyléčit,“ uvedl Klener.

Lék obsahující účinnou látku Imatinib.
Lék obsahující účinnou látku Imatinib.