Papež ve Vatikánu přijal muslimské duchovní, dohodli se na posílení dialogu

Vatikán - Dialog mezi islámem a křesťanstvím se stává skutečností. V rámci příprav na plánované setkání katolických duchovních a muslimských učenců, které má posílit vztahy mezi křesťanstvím a islámem, přijal dnes papež Benedikt XVI. muslimské duchovní. Jejich společné prohlášení podle agentury Reuters zdůrazňuje zájem na společném dialogu a uvádí, že první katolicko-muslimské fórum se uskuteční od 4. do 6. listopadu v Římě. Zúčastní se ho 24 náboženských činitelů z obou stran.

Dnešní vatikánské setkání je reakcí na papežovy výroky ze září 2006, kdy papež použil citát, v němž je naznačeno spojení islámu s násilím. Jeho slova prý sice byla vytržena z kontextu, nicméně právě toto setkání má přispět k tomu, aby se jistou nevraživost, která mezi oběma vyznáními existuje, podařilo překlenout.

„Teologové jsou přesvědčeni o tom, že značná část nevraživosti, která existuje prakticky již od dob křižáckých válek, vyplývá z neznalosti jednoho vůči druhému. Setkání má přispět k tomu, aby vzájemná znalost přispěla k lepšímu porozumění a k menšímu nepřátelství,“ informuje redaktor stanice RAI Josef Kašpar. Celá schůze je podle něj obklopena naprostým tajemstvím: „Přes veškeré snahy se nám nepodařilo zjistit, ze kterých muslimských zemí přijeli ti, kteří se mají s katolickými preláty setkat.“

Vatikán už delší dobu hledá nějaký nový impuls, který by oslovil a posílil křesťanské věřící na celém světě. Jestli jím bude právě tento dialog a snaha o sblížení muslimského a křesťanského světa, však není vůbec jisté. „Z Říma se situace jeví tak, že všeobecně katolické vyznání a křesťanství je v jistém smyslu na ústupu, ne-li v obraně proti velice agresivnímu a silnému nástupu islámu,“ upozorňuje Kašpar. „Spíš bych to setkání označil za pokus o jakési příměří, aby nedošlo k příliš velkému vyostření vztahů,“ dodává.