Summit EU dnes v Bruselu projedná klimatické změny a finanční trhy, víza asi ne

Brusel - Dnešní summit Evropské unie v Bruselu má na programu především boj se změnami klimatu a krizi na finančních trzích. Šéfové vlád jednotlivých zemí by měli potvrdit závazek o podílu obnovitelných zdrojů v roce 2020 a poklesu emisí skleníkových plynů. Jednat se bude také o aukčním systému, podle něhož by si podniky mohly kupovat povolenky na vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší. O problému víz do USA se nakonec nejspíš jednat nebude.

Šéfové vlád by měli potvrdit svůj závazek ohledně podílu obnovitelných zdrojů v roce 2020 a poklesu emisí skleníkových plynů. Proti původním předpokladům se na jednání nejspíš neobjeví problematika víz do USA, která v posledních dnech EU rozdělovala.
 
Původně se předpokládalo, že jedním z hlavních bodů bude bezvízový styk se Spojenými státy. Velvyslanci členských zemí EU se ale dohodli, že členské státy mohou s Američany nadále jednat bilaterálně, a tudíž není důvod, aby se o celém problému debatovalo i na vrcholné schůzce šéfů vlád.
 
Z navržených závěrů summitu vyplývá, že jednání o klimatických změnách bude velmi obecné. Unie by se znovu měla přihlásit k závazku, že do roku 2020 budou obnovitelné zdroje tvořit 20 procent konečné spotřeby energie a emise skleníkových plynů, především oxidu uhličitého, poklesnou o pětinu. Dohoda o cílech pro jednotlivé země, které před nedávnem vypočítala Evropská komise, se nečeká, a to bez ohledu na to, že na obecných závazcích se unie dohodla na summitu již před rokem.