Česká polární stanice na devět měsíců osiřela

Praha - Mendelova česká polární stanice na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě osiřela. V současné době je základna prázdná, ale technika má časem vědcům umožnit, aby dostávali potřebná data i v době, kdy je polární stanice opuštěna.

„Stanice je koncipována jako letní, to znamená, že expediční pobyty tam probíhají od konce prosince do počátku března. Další expedice tedy na stanici dorazí první nebo druhý týden v lednu 2009,“ vysvětluje profesor Miloš Barták z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Polární stanice je nyní zazimována, jsou odpojeny všechny větrné elektrárny a důležité elektrické rozvody uvnitř objektů. „Před odjezdem se musí navíc velice pečlivě připravit a zabalit všechny nashromážděné vzorky, aby bez úhony dorazily do Čech, kde jsou pak analyzovány,“ popisuje nutné procedury profesor Barták.
 
Česká stanice má několik automatických výzkumných systémů, které pracují i bez obsluhy po celý rok. „Jsou zde systémy sledování klimatu, které sledují např. proměnlivost ultrafialového záření, na ostrově je také umístěno několik klimatických staniček, které měří především půdní teplotní charakteristiky, teplotu a vlhkost vzduchu, sílu větru apod.,“ říká Barták. Veškerá takto získaná data jsou ukládána na paměťová média. Po příjezdu další expedice budou tato data analyzována. V budoucnu by měly být informace přenášeny on-line pomocí satelitu.
 
Na stanici budou také webkamery, které budou např. monitorovat zamrzání a odmrzání průlivu Prince Gustava. Přestože se budou moci závěry z výzkumů vyvozovat až nejdříve za pět let, čeští vědci již slaví úspěchy. Například při průzkumu sladkovodních jezírek objevili organismy, které dosud nebyly popsány.