Novým rytířem českého lékařského stavu se stal Jaroslav Blahoš

Praha - Profesor Jaroslav Blahoš byl pasován na rytíře českého lékařského stavu. V Tereziánském sále Břevnovského kláštera ho ocenil prezident České lékařské komory Milan Kubek. Komora rytířský titul uděluje lékařům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj nebo etiku medicíny.

„Chci vás ujistit, že vyznamenání, kterého se mi dnes dostává, je pro mne mimořádnou poctou,“ řekl Blahoš poté, co mu Kubek položil na rameno meč a předal mu stříbrnou medaili a slavnostní sponu. Stavovská organizace uděluje titul od roku 1996 lékaři, který se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj.

Profesor se významně podílel na vybudování České lékařské společnosti J. E. Purkyně jakožto odborné základny českých lékařů. Publikoval přes 370 prací a 10 monografií. Nejvýznamnější z nich je zřejmě Endokrinologie, napsaná společně s Otakarem Blehou. Přednášel na kongresech ve všech světadílech.

Blahoš se ve svém proslovu po slavnostním ceremoniálu zamyslel například nad úlohou lékaře v současném světě a nad vzděláváním v oblasti medicíny. Řekl, že současné technické pokroky v medicíně jsou často na úkor vztahu lékaře a pacienta. Myslí si proto, že by lidé, kteří mediky vzdělávají měli dbát na to, aby technika nezastínila tyto vztahy a oni nevzdělávali inženýry medicíny.

Blahoš se narodil 30. června 1930 v Horažďovicích, v roce 1955 dokončil Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (UK) v Plzni. Jako pracovník pražského Výzkumného ústavu endokrinologického se zabýval zejména endokrinologií vápníku a kosti a metabolismem kyseliny močové. Od roku 1969 pracoval na interní klinice Fakulty dětského lékařství UK ve Fakultní nemocnici Pod Petřínem. Později založil v Ústřední vojenské nemocnici Praha první osteocentrum v České republice, nyní je jeho vedoucím.

Je členem několika lékařských akademií a výborů odborných společností, pracoval opakovaně v zahraničí. Doma i v cizině byl za svoji odbornou činnost několikrát oceněn, například v roce 2002 získal francouzské vyznamenání - byl jmenován rytířem Řádu čestné legie, letos v březnu byl povýšen na důstojníka řádu.