EU se předběžně dohodla na obsahu mandátu EK pro jednání o vízech

Brusel - Velvyslanci členských států Evropské unie se předběžně dohodli na obsahu mandátu Evropské komise pro vyjednávání se Spojenými státy o případném zrušení americké vízové povinnosti pro občany unijních států. Vyplývá to z dnešního vyjádření zdroje ze slovinského předsednictví. Obsah mandátu, kterým se EK při vyjednávání s Američany o vízech má řídit, je ale tajný. V pátek ho na zasedání v Lucemburku mají přijmout ministři vnitra "sedmadvacítky".

Evropská unie se minulý měsíc shodla na takzvaném dvojkolejném přístupu, který souběžně umožní individuální rozhovory jednotlivých členských zemí s USA i jednání unie jako celku s Američany. Členové EU mohou s Washingtonem vyjednávat o záležitostech spadajících čistě do jejich kompetencí. To se týká například ozbrojených strážců na palubách letadel. EK má mít na starosti věci, která se dotýkají celé unie a mandát je má přesně stanovit.

Zástupci Evropské unie se podle diplomatického zdroje ze slovinského předsednictví snaží pochopit, co přesně by znamenalo zavedení elektronického povolení cest (ETA), které si Američané kladou jako podmínku bezvízového styku. EU chce vědět, zda by její občané museli platit nějaké poplatky, jakým způsobem by se museli registrovat nebo jak dlouho by registrace trvala. ETA se v minulých týdnech stalo předmětem kompetenčního sporu mezi EK a některými zeměmi včetně Česka. Zatímco EK se domnívá, že problematika ETA spadá do unijního práva a že by se měla vyjednávat na celounijní úrovni, některé země to považují za oblast spadající spíše do jejich pravomocí. Proti zavedení ETA se brání zejména ty unijní země, jejichž občané pro cesty do USA víza nepotřebují.

Česká republika, Slovensko a někteří další noví členové EU nedávno se Spojenými státy podepsali memoranda, která mají vést k tomu, aby jejich občané mohli do USA cestovat bez víz. Postup těchto států se původně setkal s nevolí Bruselu, podle něhož by se mělo s USA o vízech vyjednávat na unijní úrovni.

V současnosti pro cesty do USA víza potřebují všichni unijní nováčci s výjimkou Slovinka, ze starých členských států je potřebuje jen Řecko.