Den vítězství - v Evropě skončila druhá světová válka

Berlín - Za konec války v Evropě se všeobecně považuje kapitulace německých vojsk v květnu 1945. Ta vstoupila v platnost dne 8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času, což odpovídalo jedné minutě po půlnoci dne 9. května moskevského času. Proto se ve většině vítězných a osvobozených států považuje za „Den vítězství“ 8. květen, zatímco v zemích bývalého Sovětského svazu je to 9. květen. Přitom chybělo jen málo a Den vítězství v Evropě (anglicky V-E Day) byl vyhlášen již 7. května, kdy šéf štábu vrchního velení Wehrmachtu, generál Alfred Jodl podepsal bezpodmínečnou kapitulaci. O den později, 8. května ve 2 hodiny 48 minut, byla podepsána totální kapitulace, jíž provázel skromný ceremoniál pod vedením náčelníka Eisenhowerova štábu generála Bedella Smithe.

Představitelé nacistického Německa se v kapitulačním protokolu zavázali, že do půlnoci 8. května 1945 všechny německé jednotky složí zbraně. Vinou některých fanatických velitelů a především snahy Němců dostat se do přijatelnějšího amerického zajetí se tak na tehdy ještě neosvobozeném území Československa nestalo. Svobodu tak mnoha obcím a zejména Praze přinesla až operace Rudé armády.

Další protokol, který podepsal v prvních minutách dne 9. května před maršálem Žukovem v hlavním stanu sovětského velitelství na berlínském předměstí Karlshorstu náčelník vrchního velitelství wehrmachtu polní maršál Keitel, byl již jen formálním stvrzením skutečného stavu. Proto vyhlásil Nejvyšší sovět SSSR Dnem vítězství nad fašismem až 9. květen a bývalé Československo jej dlouhá léta slavilo současně s osvobozením Prahy.

Oslavy konce války ve Velké Británii
Oslavy konce války ve Velké Británii
Více fotek
  • Oslavy konce války ve Velké Británii autor: Getty Images, zdroj: Getty Images http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3546/354580.jpg
  • Oslavy konce války ve Velké Británii autor: Getty Images, zdroj: Getty Images http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3546/354578.jpg
  • Oslavy konce války ve Francii autor: Getty Images, zdroj: Getty Images http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3546/354577.jpg
  • Oslavy konce války ve Velké Británii autor: Getty Images, zdroj: Getty Images http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3546/354579.jpg

Všechny bojové akce dnem 8. května samozřejmě neskončily. Skupina vojsk SS, která ustoupila z Prahy, se vzdala až 11. května, zatímco bojová skupina 14. německé tankové divize si probojovala cestu do americké zóny až 14. května. Na severu Jugoslávie bojovala německá vojska ustupující do Rakouska ještě 15. května. Poslední německá ponorka se vzdala až na počátku června 1945. Nicméně válka přesto formálně skončila 8. května o půlnoci středoevropského času.

Hlavní síly Němců v Praze pod velením generála Toussainta se rovněž vzdaly v souladu s remešským protokolem, jen skupina vojsk SS odmítla kapitulaci uznat a stáhla se až ráno 9. května.

Polní maršál Keitel podepisuje kapitulaci Německa
Polní maršál Keitel podepisuje kapitulaci Německa