Berlínským vzdušným mostem začala studená válka

Praha - Berlínský vzdušný most znamenal téměř rok jediné spojení obyvatel západních zón města se světem za železnou oponou. 12. května 1949 přestal být potřeba. Sovětská blokáda západního Berlína po dohodě zástupců tří západních mocností a Sovětského svazu skončila. Tato událost se bude dnes tradičně oslavovat na ploše bývalého berlínského Udržení leteckého zásobování i přes mnohé problémy s ním spojené bylo prvním vítězstvím Západu v již doutnající studené válce. V prvních měsících šlo o jediné letiště, kde mohla letadla přistávat. Některé letouny ale dosedaly také na hladiny berlínských jezer.

Letošních oslav se zúčastní asi 120 pilotů-veteránů, a to z Velké Británie, USA i Francie, kterým bude udělaná pamětní medaile. Plocha letiště bude speciálně pro tuto příležitost zpřístupněna. Letiště Templehof totiž loni ukončilo provoz.

Berlínská krize mezi lety 1948 - 1949 byla prvním vážným projevem poválečných neshod mezi západními spojenci a Sovětským svazem. Po skončení druhé světové války bylo Německo rozděleno do čtyř okupačních zón a stejný osud dostihl i hlavní město nacházející se uprostřed sovětské zóny.

Letecký most byl prvním vítězstvím Západu ve studené válce

Odříznutím Berlína od západního zásobování 24. června 1948 vyvrcholily rozpory mezi Západem a SSSR v pohledu na budoucnost Německa. K nátlakovému řešení Stalin sáhl, když vyhlášením měnové reformy v západních zónách ztroskotal jeho sen o sjednoceném Německu bez okupačních sil pod sovětským vlivem.

Udržení leteckého zásobování i přes mnohé problémy s ním spojené bylo prvním vítězstvím Západu v již doutnající studené válce. Sovětský svaz musel akceptovat rozdělení Berlína i celého Německa na dvě politické jednotky. 7. září 1949 vznikla Spolková republika Německo. Německá demokratická republika se na mapě světa objevila o měsíc později.