Před 25 lety byl objeven virus HIV

Praha - Francouzský vědec Luc Montagnier 20. května 1983 publikoval v americkém časopise Science objev viru, který způsobuje AIDS. Světová zdravotnické organizace zavedla jednoznačné označení HIV (Human Immunodeficiency Virus, virus lidské imunodeficience). Na nemoc AIDS už zamřelo 25 milionů lidí. Světovým dnem boje proti AIDS byl vyhlášen 1. prosinec.

Onemocnění bylo poprvé popsáno v roce 1981 u pěti amerických homosexuálů Střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí v Atlantě. Choroba přenášená pohlavním stykem, nakaženou krví nebo z matky na plod byla pojmenována AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndrom získaného selhání imunity).

Do roku 1993 zemřelo na nemoc ve Spojených státech přes 900 lidí. O rok později ohlásil Američan Robert Gallo objev původce nemoci a podal přihlášku k jeho patentování. O prvenství objevu se soudil až do roku 1997. Spor byl vyřešen mimosoudní dohodou o rovnoměrném rozdělení příjmů z prodeje testů AIDS. V polovině 80. let vyvinuli vědci diagnostický test na přítomnost viru a následně byl v USA objeven první lék na AIDS, který zpomaloval postup viru.

Deset let po prvním diagnostikování nemoci překročil počet nakažených virem HIV nebo nemocí AIDS deset milionů lidí. V roce 1996 byl na trh uveden nový typ léků, který blokuje enzymy proteázy nezbytné pro vývoj HIV, a v kombinaci s dalšími dvěma vhodnými prostředky měl zvýšit účinnost léčby.

Mezinárodní tým vědců označil v roce 1999 jako původce AIDS jednoho z druhů šimpanzů v západní Africe. Šimpanz je nositelem viru HIV po tisíciletí, aniž by se chorobou AIDS nakazil. V roce 2001 přišel na trh lék Viread, který snižuje hladinu HIV až o 20 procent, a na jehož vývoji se podíleli čeští vědci z týmu Antonína Holého z Akademie věd.

Odhady nemocných nebo nakažených virem v roce 2007 překročily hranici 33 milionů lidí, z toho 2,1 milionu dětí do 15 let. Za čtvrt století od objevu viru zemřelo na nemoc AIDS dvacet pět milionů lidí. Nemocí je nejvíce zasažena subsaharská Afrika, kde žije přes 22 milionů nakažených lidí, z toho 61 procent žen.

Podle Programu OSN pro boj s virem HIV a nemocí AIDS na tuto zatím nevyléčitelnou chorobu umírá ve světě denně 5700 lidí. V ČR bylo ke konci letošního dubna evidováno 1101 HIV pozitivních a 248 nemocných AIDS, z nichž 137 nemoci podlehlo.