Italskou vládu uvítají v neapolských ulicích hořící odpadky

Neapol - S hořícími hromadami odpadků v ulicích bojují v těchto dnech neapolští hasiči. Občané nespokojení s vleklou odpadkovou krizí v Kampánii podpalují kontejnery, házejí po hasičích kameny a stavějí barikády ze smetí. Ve středu přitom v Neapoli zasedá vláda premiéra Silvia Berlusconiho, který před volbami slíbil dát situaci urychleně do pořádku. Podle místních médií je v ulicích města na 6000 tun odpadků, v celé Kampánii pak dalších 45 tisíc tun.

V noci na pondělí likvidovali neapolští hasiči v Kampánii kolem stovky hořících hromad smetí. Lékaři vzhledem k vysokým teplotám varují před epidemií a zároveň apelují na obyvatele Neapole, aby odpad nepodpalovali, protože vzniklý dým obsahuje jedovaté látky. Vláda nasadila na úklid armádu a Berlusconi připustil, že do oblasti pošle další vojáky, aby zajistili klid.

Problémy s odpadem v Kampánii trvají již 14 let. Největší krize propukla loni v prosinci, kdy se zde nahromadilo na 110 000 tun odpadu. V některých částech Neapole i dalších měst se kvůli hromadám smetí téměř zastavil běžný život, do odvozu se musela zapojit armáda. Kvůli neřešeným problémům s odvozem odpadu se Evropská komise rozhodla hnát Itálii před Evropský soudní dvůr; pokud dá tribunál komisi za pravdu, hrozí Itálii vysoké pokuty. Velký díl viny za současnou situaci má vedle liknavého přístupu místní správy i neapolská mafie, pro niž se stal obchod s odpadem zdrojem příjmů.

Z 64 obcí v Kampánii jich 22 nespustilo včas třídění odpadu, bez něhož nesmějí ještě nezaplněné skládky legálně přijímat vůbec žádný odpad. Znovuotevření skládek místním úřadům pravidelně zakazují soudy, zatímco se živelně rozrůstají smetiště v chudších čtvrtích Neapole. Jindy otevření či výstavbě skládek brání mafie, sdružení ochránců životního prostředí či místní obyvatelé. Odesílání odpadků ke zpracování do Německa či do jiných míst v Itálii kapacitně k vyřešení odpadkové krize nestačí.

Specialisté americké armády už začátkem měsíce odebrali vzorky městské vody a půdy, aby jejich analýzou stanovili případné zdravotní hrozby. Testy mají upřesnit, zda vzorky neobsahují stopy pesticidů a dalších látek, především dioxinů, těžkých kovů a polychlorovaných bifenylů.