Vědci vytvořili geneticky modifikované opice s Huntingtonovou chorobou

Washington - Američtí vědci vytvořili geneticky modifikované opice, které umožní lékařům prozkoumat zákeřnou Huntingtonovou chorobu a snad i v budoucnu najít účinné léky proti ní. U jedné ze dvou uměle vytvořených opiček makak rhesus, které jsou nositelkami defektního genu, se nemoc projevila již deset měsíců od narození.

Za výskyt nevyléčitelné a dědičné Huntingtonovy choroby je zodpovědný abnormální gen, který způsobuje odumírání určitých mozkových buněk. Lidé se s tímto defektem rodí, avšak symptomy nemoci se projeví až ve středním věku, mezi třicátým pátým a čtyřicátým pátým rokem života.

Jedná se o těžké neurologické onemocnění, kterým v současnosti trpí v České republice zhruba 6 stovek lidí. Postihuje fyzické i psychické schopnosti člověka. Dochází při ní k progresivnímu ubývání tělesných a duševních schopností, což vede k úplné závislosti nemocných na péči okolí. Vyznačuje se agresivní choreou (krátkým nekontrolovatelným pohybem), poruchami chování a demencí. 

Při výzkumech nemocí vědci často používají laboratorní zvířata, například myši. Opice a další primáti mají ale k lidem z hlediska fyziologických, neurologických i genetických vlastností blíže než hlodavci. Vědci z Yerkeského národního institutu pro výzkum primátů při Emorské univerzitě v Atlantě vytvořili první geneticky modifikované opice s lidskou nemocí. 

Na rozdíl od hlodavců mají přitom shodné symptomy jako lidé, kteří Huntingtonovou chorobou trpí. Opice s touto nemocí vytvořili proto, že je to relativně jednodušší genetická modifikace. Způsobuje jí totiž pouze jeden defektní gen, na rozdíl od jiných nemocí, které způsobují kombinace defektních genů.