Živočišné a rostlinné druhy vymírají mnohem rychleji než dříve

Praha - Rozmanitost rostlinných a živočišných druhů poklesla za posledních 35 let o jednu třetinu. Přispělo k tomu zejména mizení přirozeného životního prostředí a komerční využití přírodních zdrojů. I když mají lidé větší zájem o ekologickou problematiku, trend snižování
počtu druhů stále pokračuje. Zástupci téměř všech států světa, včetně České republiky, budou ode dneška dva týdny v Bonnu hovořit o možnostech jak tomu zabránit. Německý ministr životního prostředí Sigmar Gabriel při zahájení deváté konference zemí Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) prohlásil, že mizení biologické rozmanitosti patří vedle změny klimatu k nejnaléhavějším globálním výzvám současnosti.

Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) míra vymírání živočichů a rostlin je dnes padesáti až třistapadesátinásobná oproti vypočítané přirozené míře vymírání. Německá ministryně pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Heidemarie Wieczoreková-Zeulová dnes upozornila, že každých 20 minut ze světa zmizí jeden živočišný a rostlinný druh.

Lední medvědi by prý mohli vymizet do konce století 

Video Milénium
video

Milénium

Loni přibylo v Mezinárodní červené knize ohrožených druhů 200 druhů zvířat, celkem už je tak na světě 16 300 živočichů, kterým hrozí vymření. Podle amerického ministerstva vnitra nově hrozí vyhynutí i ledním medvědům. Ty si Američané zařadili na svůj národní seznam ohrožených druhů kvůli tání polárních ledů v důsledku globálního oteplování. Šelmy mají podle nich zcela vymizet do konce tohoto století. Zoologové s tím ale příliš nesouhlasí.

Podle zoologa Daniela Frynty z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jsou nejohroženější zvířata malá, ošklivá a málo populární. Podle analýz světové zoologické zahrady zachraňují přednostně druhy krásné. „Medvěd je druh, který působí na veřejnost, ale nepatří mezi ty nejohroženější,“ dodává Frynta. Za mnohem větší problém považuje masivní vymírání žab, zejména v Jižní Americe.

Zoolog z pražské zoologické zahrady Evžen Kůs za nejohroženější také považuje méně nápadné druhy. Na pokraji vyhynutí se nachází například gaviálové. Podle Kůse už tento druh ztratil šanci přežít v přírodě. „Zbytky populací se dostávají na farmy, do lidské péče, a je otázka, zdali se někdy podaří je vrátit do volné přírody. Je velmi jednoduché živočišný druh vyhubit, ale o to těžší je ho vrátit,“ říká Kůs.

Politici budou na konferenci jednat i o biopirátství 

CBD je mezinárodně závazná dohoda, kterou uzavřely státy v roce 1992 na světovém summitu k Rámcové konvenci o změnách klimatu v Rio de Janeiru a je dosud jedinou smlouvou o ochraně druhů v celosvětovém měřítku. Česká republika konvenci podepsala a schválila v roce 1993.

Na konferenci CBD se očekává zhruba 6000 delegátů ze 191 zemí. Už před hlavní konferencí se v Bonnu minulý týden setkalo přes 5000 vědců, kteří pro politiky vypracovali jakýsi seznam doporučení. Vědci se vyslovili pro závazné zřizování nových přírodních rezervací, pro další regulaci takzvaného biopirátství, tedy vývozu vzácných rostlinných a živočišných druhů, i pro konkrétnější vymezení pěstování a šíření geneticky upravených rostlin.

Delegáti rovněž mají v Bonnu znovu posoudit cíle z roku 2002 předpokládající zpomalení úbytku živočišných a rostlinných druhů do roku 2010. Mnoho expertů to považuje za nerealistické vzhledem k rostoucí populaci, znečišťování a klimatické změně.