Poškozovat přírodu bude v celé EU trestné

Brusel/Štrasburk - Vážné poškozování životního prostředí se v celé Evropské unii stává trestným činem. Návrh příslušné legislativy dnes schválil Evropský parlament. Cílem zákona je sjednotit odlišná právní vymezení jednotlivých členských států.

Nový zákon hodlá trestat veškeré úmyslné jednání, které poškozuje lidské zdraví nebo životní prostředí. Konkrétně se jedná například o vypouštění radiace do vzduchu, půdy a vody, nedostatečné ukládání odpadů, výroba, skladování a přeprava jaderného materiálu, vyhubení nebo zabíjení chráněných rostlin a živočichů, poškozování chráněné oblasti a výroba nebo distribuce látek, které ničí ozon.

Na základě nové legislativy bude všech 27 členských států muset vybrané ekologické přečiny posuzovat na základě trestního práva a do dvou let musí stanovit výši trestů. Norma tak nakonec nestanoví jednotné sankce, ač se o tom původně uvažovalo. Evropská komise navrhovala, aby za vážné poškozování životního prostředí, které vedlo ke smrti či vážným zraněním lidí, bylo nejméně pět až 10 let vězení. Kromě toho se zvažovaly i pokuty ve výši statisíců eur.

Pro ČR není směrnice velká změna, ODS byla proti

Česku směrnice větší komplikace nezpůsobí. „Pro Českou republiku nejde o výraznou změnu, podle Evropské komise spolu s Německem a Finskem patříme do skupiny zemí, které již prosazují odpovídající tresty za zločiny na životním prostředí. Nejvíc se to dotkne států, které v této oblasti nejsou dostatečně tvrdé, což je Itálie, Kypr a Malta,“ informovala bruselská zpravodajka ČT Barbora Šámalová.

Europoslankyně za KDU-ČSL Zuzana Roithová připomněla, že členské státy EU při ochraně životního prostředí volí společný postup. Považuje proto za logické, že není možné tolerovat, aby vážná porušení společných pravidel byla v některých státech považována jen za přestupek. Naopak europoslanci za ODS hlasovali proti směrnici. Jde podle nich o ideologicky podbarvený pokus zavést zcela novou kategorii trestných činů a navíc tak částečně europeizovat trestní právo.

Na přípravě normy se podíleli i ekologičtí aktivisté. Evropská unie se ji pokusila prosadit již před sedmi lety, tehdy ale neuspěla. Členské státy ji zamítly s tím, že do této oblasti nespadají unijní pravomoci. Evropský soudní dvůr nicméně o čtyři roky později rozhodl o opaku, a komise tak loni přišla s novým, dnes schvalovaným návrhem.

Výběr trestných činů proti životnímu prostředí a veřejnému zdraví:

  • vypouštění do vzduchu, do země nebo do vody nebezpečného záření, které bude mít za následek smrt nebo vážné ohrožení lidského zdraví, nebo které závažně poškodí životní prostředí (kvalitu vody, ovzduší, půdy, zdraví zvířat a rostlin)
  • shromažďování, přeprava, zpracování a ukládání odpadu, které bude mít za následek smrt nebo vážné ohrožení lidského zdraví, nebo značně poškodí životní prostředí
  • výroba, přechovávání, přeprava, vývoz a dovoz jaderného materiálu nebo jiných radioaktivních látek, které bude mít za následek smrt nebo vážné ohrožení lidského zdraví, nebo značně poškodí životní prostředí
  • obchodování, zabíjení a ničení chráněných druhů zvířat a rostlin, s výjimkou případů, kdy jde o tak malé množství, že má zanedbatelný vliv na udržení druhu
  • takové chování, které ničí prostředí rostlin a zvířat v chráněných oblastech
  • výroba, dovoz a vývoz a obchodování s látkami porušujícími ozonovou vrstvu