Slovensko má nový školský zákon, podle opozice je šitý horkou jehlou

Bratislava - Slovenská vláda prosadila v parlamentu dlouho očekávaný školský zákon. Jde o největší reformu slovenského základního a středního školství bezmála za 25 let. Podle opozice je ale nová norma šitá horkou jehlou a způsobí ve školách pouze chaos.

Zákon o výchově a vzdělávání je označován za jeden z nejdůležitějších v tomto volebním období a nahradí normu z roku 1984. Jeho cílem je snížit množství povinného učiva. Největší změnou by měl být vznik státních a školských vzdělávacích programů. Ty by měly určit nový obsah učiva, aby se děti už nemusely učit informace, které v praxi nevyužijí. Zákon rovněž snižuje limity maximálního počtu žáků ve třídách, aby učitelé měli více prostoru a mohli se dětem věnovat, a ruší střední odborná učiliště, která jsou zahrnuta pod střední odborné školy.

Státní program určuje učivo povinné pro všechny školy, ve školských programech si obsah vzdělávání školy upraví podle vlastních představ. Na základních školách budou žáci studovat dva cizí jazyky. Pokud jde o školy s vyučovacím jazykem menšin, budou muset zajistit, aby se děti naučily v dostatečném rozsahu slovensky. Zákon dosud rozsah výuky slovenštiny nestanovil.

Nový zákon ruší tři stupně náročnosti externí maturitní zkoušky a nově zavádí jednotný test pro všechny studenty. Soukromým školám bude moci ministerstvo v případě, že poruší předpisy, snížit příspěvky na provoz o 15 procent. Náklady na výchovu pětiletých dětí v mateřských školkách převezme stát.

Osmiletá gymnázia budou moci přijímat pouze pět procent dětí z populačního ročníku, což by podle ministerstva školství mělo zabránit tomu, že budou ze základních škol odcházet příliš vysoké počty nadaných dětí, od nichž by se mohli učit slabší žáci.

„Podle opozice nejde o reformu, ale jen o proškrtávání školních osnov. Zákon je podle opozičních poslanců šitý horkou jehlou a školy se na něj do září nestihnou připravit,“ říká zpravodajka ČT Olga Baková. Některé nevládní organizace dokonce žádaly, aby se účinnost zákona odložila. K požadavku odložit účinnost zákona se tento týden nečekaně připojili i představitelé katolické církve.