Bolívijské deparmenty Beni a Pando chtějí větší autonomii

Colombia (Bolívie) - Obyvatelé bolívijských departmentů Beni a Pando chtějí být méně závislí na centrální vládě. Podle volebních průzkumů se v nedělních volbách vyslovilo pro větší autonomii až 80 procent voličů. Vláda prezidenta Eva Moralese platnost těchto referend neuznává.

V hlavních městech obou departementů už začali obyvatelé oslavovat.

„Zemi i svět žádáme, aby respektovaly naši touhu po autonomii,“ prohlásil guvernér Beni Ernesto Suárez.

Podle zdrojů agentury EFE však účast na hlasování poznamenaly výzvy prezidenta Moralese k jeho bojkotu. V Beni pravděpodobně k urnám nepřišlo přes 33 procent voličů, v Pandu přes 46 procent.

První referendum o stejné záležitosti uspořádal departement Santa Cruz začátkem května. A jako poslední připravuje toto hlasování ještě ve stávajícím měsíci departement Torija.

Všechny čtyři departementy mají velké zdroje přírodního bohatství, zejména zemního plynu a ropy, a chtějí ze zisků za ně dostávat větší krajíc: argumentují mimo jiné tím, že potřebují lépe uživit rostoucí populaci. Nadto tamní mocná vrstva podnikatelů doufá, že uchrání rozsáhlé plantáže sóji a dobytkářské ranče před Moralesovým plánem na přerozdělení půdy chudým.

První indiánský prezident země tvrdí, že potřebuje silnou ústřední vládu, aby mohl rozšířit bohatství z těchto regionů i do zbývajících oblastí Bolívie. Referenda označuje za protiústavní, nezákonná a za projev separatistických tendencí jejich autorů z liberální opozice.

Morales, který je velkým obdivovatelem kubánského komunistického režimu, prosazuje větší rovnostářství v přerozdělování příjmů státu, a to zejména ve prospěch chudých obyvatel. V tomto směru usiluje od prosince o prosazení nové ústavy.