Při nedostatku samečků tvoří samice albatrosů páry spolu

Washington/Londýn - Pokud dlouhodobě převažují počty samiček nad samečky, mírnější pohlaví albatrosů na Havaji tvoří hnízdící pár s jinou samičkou. Tyto páry spolu zůstávají často i několik let a každá ze samiček dostane nejméně jednou příležitost vyvést své vlastní potomstvo. Závěry vyplynuly z výzkumu týmu amerických vědců vedených Lindsay Youngovou z univerzity v Honolulu a výsledky byly publikovány v nejnovějším čísle britského časopisu Biology Letters.

Objekty zájmu - albatrosi laysanští (phoebastria immutabilis) - žijí obvykle v pevných monogamních vztazích. Když ale dlouhodobě převyšuje počet samiček nad počtem samečků, nechají se „plonkové“ samičky zřejmě oplodnit od zadaných samečků a starají se pak o vysezení vajec a vyvedení potomstva společně s jinou samičkou, která zůstala sama.

Bylo zjištěno, že u více než čtyřiceti procent stejnopohlavních párů snáší nejprve obě samičky po jednom vejci. Během doby, kdy na nich střídavě sedí, však obvykle jedno vejce vystrčí, takže nakonec se jim vylíhne nanejvýš jedno mládě. Samičí páry tak mají v průměru menší počet mláďat než smíšené páry albatrosů, vzhledem ke své „přebytečnosti“ v populaci však tyto samičky pro pokračování svého rodu vytěží ze situace maximum, napsali vědci.

Pro vznik takového kooperativního chování je podstatná právě skutečnost, že během jeho trvání vyvede každá z obou samiček své potomstvo. Samička, která právě potomstvo nemá, musí zřetelně své partnerce pomáhat při vyvedení a výchově jejího potomka, aby mohla následný rok doufat od ní v to samé. Vědci zjistili, že asi polovina takových stejnopohlavních párů spolu žije často mnohem déle než čtyři roky, po které trval výzkum. Na sousedním ostrově byly zjištěno i osmileté soužití samičích párů a jeden z nich je spolu šťasten už asi 19 let.

Etologická studie se uskutečnila v letech 2004 až 2007. Pohlaví ptáků zjišťovali vědci krevní zkouškou. Samic ve sledované kolonii je asi 59 procent, což je značná převaha. Téměř třetina hnízdících párů je pak tvořena dvěma samičkami. Převaha samiček v poměrně mladé kolonii vznikla podle vědců asi tím, že se do ní stáhla řada samiček z okolních kolonií.