Česko-rakouská parlamentní komise k Temelínu končí, zbytek je na expertech

Melk (Rakousko) - Česko-rakouská parlamentní komise k otázkám bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín v dolnorakouském Melku ukončila činnost. Závěrečný dokument konstatuje, že se podařilo vyřešit většinu projednávaných otázek, několik zbývajících však zůstává a zřejmě i zůstane neuzavřených. Rozdílně vykládají obě strany také melkský proces, který česká strana na rozdíl od rakouské považuje za naplněný. Komise vznikla loni z iniciativy premiérů obou zemí Mirka Topolánka a Alfreda Gusenbauera.

Komisi se podařilo vyřešit šest z osmi sporných bodů, v otázce souběhu vysokotlakého potrubí na úrovni 28,8 metru a těsnosti tlakové nádoby s reaktorem však k úplné shodě zřejmě nikdy nedojde. Dalším kamenem úrazu je ale i postavení dohod z Melku. Praha chce, aby nová česko-rakouská informační smlouva o jaderných zařízeních nahradila ujednání z Melku. Rakousko to ale odmítá.

Předseda české delegace Jan Kasal k tomu uvedl, že nahradit ujednání novou smlouvou mohou šéfové vlád obou zemí: „Já věřím, že na své nejbližší schůzce přesunou ten melkský proces pod křídla nové informační dohody.“ Albrecht Konecny, předseda rakouské delegace, ale prohlásil, že z rakouského úhlu pohledu nová smlouva Melk doplňuje, nikoliv nahrazuje.

Závěrečná schůzka se symbolicky uskutečnila v podunajském Melku, kde na konci roku 2000 uzavřeli dohodu o řešení sporů kolem Temelína tehdejší šéfové vlád obou zemí Miloš Zeman a Wolfgang Schüssel.

Další jednání o Temelínu je na odbornících

Podle předsedy české části komise Jana Kasala komise na politické úrovni vyřešila vše, co mohla, a zbytek přenechává expertům v rámci mezivládní informační dohody. Tu rakouský parlament ratifikoval letos v březnu, připojil k ní však zároveň usnesení, v němž vyzývá vládu, aby trvala na mezinárodněprávní závaznosti dosavadních ujednání kolem Temelína, tedy i protokolu z Melku. Ten Rakušané považují za mezistátní smlouvu, Češi ale jen za politickou dohodu. ČR ji sice nezpochybňuje a dodržuje, ale zdůrazňuje, že nemá náležitosti mezistátní smlouvy, a není tedy ani vymahatelná podle mezinárodního práva.

Česká strana navrhuje, aby standardní mezivládní informační dohoda právě dohodu z Melku nahradila. Rakouská strana ale melkskou dohodu považuje za nadstavbu, která se týká pouze Temelína. O osudu Melku ale nemůže komise rozhodnout, to je podle Moláčka věc předsedů vlád obou zemí.

Komise se poprvé sešla loni v červenci v Praze, druhé jednání zástupců obou komor českého a rakouského parlamentu v září ve Vídni přineslo za účasti expertů obou stran pokrok, když se podařilo uzavřít polovinu z osmi sporných bodů, které stály na začátku na programu práce komise. Další dva body pak byly označeny za uzavřené na prosincovém zasedání v Českých Budějovicích.

Oba předsedové komise, Jan Kasal a Albrecht Konecny, se na závěrečné tiskové koferenci vyslovili také proti protestním blokádám hranic.

Protest proti jaderné elektrárně
Protest proti jaderné elektrárně